2 comments
 1. ผม มานะ เหนือโท ยินดีร่วมงานการขับเคลื่อนทางสังคมในอีสาน ทำงานด้านสื่อสาร นักข่าวอาสาในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ศูนย์ข่าวทุ่งกุลา นสพ.พิราบข่าว และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช.

  ปัจจุบัน ศูนย์ข่าวทุ่งกุลา
  มานะ เหนือโท
  45 หมู่ 2 ต.กูู่่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
  โทร.084-6867715

 2. อบจ.ร้อยเอ็ด โดยการนำของ นายกมังกร ยนต์ตระกูล จัดโครงการความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการฝึกอบรมขยายองค์ความรู้ ให้เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 59
  น.ส.บุญนิสา จันโทภาส ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่าการนำพาเกษตรกรชาวร้อยเอ็ด เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ มีเป้าหมายจำนวน 100 คน. เพื่อนำองค์ความรู้ขับเคลื่อน ด้านพืช ด้านน้ำ ด้านป่า และการพัฒนาการเกษตรกร ไปเผยแพร่ขยายผลต่อในชุมชน
  ////////////ศูนย์ข่าวทุ่งกุลา มานะ เหนือโท รายงาน 084-6867715

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *