YouTube

ขอนแก่น – ประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมในปีนี้ ผู้คนมากกว่า๖๐๐ คนล้มตายและอีกกว่าล้านคนไม่มีที่อยู่อาศัย ชาวนาในทั่วทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้เริ่มเก็บกวาดซากความเสียหายและเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวครั้งหน้า แต่ในขณะที่ชาวนากว่าล้านคนกำลังรอเงินประกันจากรัฐบาล จำนวน ๒,๒๐๐ บาทต่อที่นาหนึ่งไร่ ผู้เลี้ยงปลากระชังกว่าร้อยรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับไม่โชคดีเช่นนั้น ผู้เลี้ยงปลากระชังจึงต้องแบกรับภาระในการซ่อมแซมฟาร์มปลาเล็กๆ ของพวกเขา และซื้อลูกปลามาปล่อยด้วยตัวเอง ด้วยความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยจากหน่วยงานรัฐ ส่วนบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ยิบยื่น เพียงส่วนลดที่ไม่มากนัก และไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถทำประกันให้กั ฟาร์มปลาได้  จังหวัดขอนแก่น มีฟาร์มปลาราว ๙,๐๐๐ แห่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และไม่มีฟาร์มใดเลยที่ได้รับเงินประกัน

วิดีโอด้านบน ความเสียหายจากน้ำท่วมของธวัชชัยฟาร์ม จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในฟาร์มปลาน้ำจืด ๕๐๐,๐๐๐ ฟาร์มทั่วประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวสามารถชมได้จากวิดีโอ

image_pdfimage_print