ขอนแก่น – คณะรณรงค์แก้ไข ม.๑๑๒ (ครก ๑๑๒) เปิดการเสวนาที่จังหวัดขอนแก่นเป็นที่แรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันและลงชื่อเพื่อแก้ไขกฎหมายมาตรา ซึ่งครก.๑๑๒ จะมีการรณรงค์แก้กฎหมายการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั่วประเทศ มีผู้ร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน เดินทางมาร่วมงานที่โรงแรมขวัญมอ เพื่อช่วยกันแก้ไขร่างกฎหมายโดยมีกลุ่มอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ กลุ่มนิติราษฎร์ เป็นผู้ก่อตั้ง

คณะรณรงค์แก้ไขม.๑๑๒ และกลุ่มนิติราษฎร์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังจากมีการล่ารายชื่อผู้ที่เห็นด้วยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม สำหรับคนไทยหลายคนแล้ว การเสนอแก้ไขกฎหมายการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ส่งผลโดยตรงต่อพระบาทสมเด็จพร เจ้าอยู่หัว ผู้ที่ใช้สื่อสังคมต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องต่างก็สงวนท่าทีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหมนี้

การถก เถียงอันยาวนานของเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ได้สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากสื่อและจากนานาชาติ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนคดีเกี่ยวกับการหมิ่นฯ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๑,๕๐๐ จากเพียง ๓๓ คดีในปี ๒๕๔๘ เพิ่มเป็น ๔๗๘ คดีในปี ๒๕๕๓ มากไปกว่านั้น กฎหมายนี้มีข้อกำหนดโทษขั้นต่ำ คือ จำคุกสามปี และกำหนดโทษขั้นสูงสุดจำคุกสิบห้าปี ของการพิจารณาจากศาลชั้นต้น

ใน งานเสวนาในวันอาทิตย์ที่จังหวัดขอนแก่นนั้น ไม่มีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแต่อย่างไร มีเพียงกลุ่มคนเสื่อแดง สมาชิกองค์กรอิสระ และนักศึกษาเท่านั้น

นางสาวบุญวาด ชุมประดิษฐ์ คนเสื้อแดงขอนแก่นที่เข้าร่วมงานกล่าว การที่ไม่มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมนั้นเป็นเรื่องที่น่าแปลก “คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยควรเป็นคนที่จะนำเรา ไม่ใช่ให้เราเป็นคนนำพวกเขา” นางสาวบุญวาดกล่าว

ไม่เพียงเท่านี้ การรณรงค์ในครั้งนี้ยังเป็นเสมือนหลุมพรางทางการเมืองที่อันตราย เพราะแม้แต่กลุ่มอาจารย์จากนิติราษฎร์เองก็ไม่ได้มาร่วมงานนี้ โดยเพียงแต่บอกว่าการมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของกลุ่มอาจารย์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่พวก เขาทำงานอยู่ และความกลัวของพวกเขาก็ได้ปรากฏจริงในวันต่อมา เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสมกิจ เลิศไพฑูรย์ ได้ประกาศบนเฟสบุ๊คของเขา ว่าห้ามกลุ่มนิติราษฎร์ชุมนุมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

สิ่ง ที่ทำให้เรื่องราวยุ่งยากไปกว่านั้นคือ การรณรงค์ครั้งที่สองของกลุ่มนิติราษฎร์เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม มีจุดม่งหมายเพื่อยับยั้งผลทางกฎหมายจากเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี ๒๕๔๙  นักวิเคราะห์กล่าวว่านี่เป็นเรื่องมีเบื้องลึกเบื้องหลัง ในการพยายามที่จะอภัยโทษให้กับทักษิณ จากคดีที่เขาคอรัปชั่นในปี ๒๕๕๑ ผลคือ กลุ่มนี้ถูกมองว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง ซึ่งก็คือ สนับสนุนทักษิณและต่อต้านราชวงศ์ ด้วยเหตุนี้เอง ชาวขอนแก่นกว่า ๒๐๐ คนที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวจึงรวมตัวกันที่ศาลหลักเมืองเมื่อตอนเย็น วันศุกร์เพื่อต่อต้านกลุ่มนิติราษฎร์

ผู้เข้าร่วมงานเสวนาถือได้ว่ามา จากหลายหลากกลุ่มสังคมและขอบเขตการเมือง มีทั้งคนที่ภูมิใจและแสดงออกว่าเป็นคนเสื้อแดงอย่างเต็มที่ (“เรามาที่นี่เพราะ เราเป็นเสื้อแดง ทุกคนควรจะวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวได้เหมือนกับการวิพากษ์วิจารณ์ ดารา”) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ที่ไม่ได้ฝักใฝ่สีใด (“การเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างจากการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง”) กลุ่มผู้สนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์ (“ความจริงแล้ว นายกฯยิ่งลักษณ์ก็ต้องการแก้ไขกฎหมายนี้เช่นกัน เพียงแต่มีหลายปัจจัยที่เธอไม่สามารถทำได้และเธอไม่ต้องการที่ต่อสู้กับ กลุ่มต่างๆ ที่ต่อต้านเธอ”) และกลุ่มคนแบบนางสาวบุญวาด ซึ่งแต่งตัวด้วยชุดสีแดงสดใสพร้อมหมวกดอกไม้ที่เด่นสะดุดตา

ในการ เสวนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานต่างตะโกนส่งเสียงและปรบมือเกรียวกราวเป็นระยะให้กับวิทยากร ทั้งสามคนที่มาร่วมเสวนา อันประกอบด้วย นายประเวท ประพานุกูล ทนายความที่ต่อต้านม.๑๑๒ และทนายของดาตอปิโด, นายวาด ระวี จากคณะรณรงค์แก้ไขม.๑๑๒ และนายพรชัย ยวนยี เลขากลุ่ม สนนท. ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมปราศรัยเกี่ยวกับความเป็นมาของกฎหมาย ข้อขัดแย้ง ความล้มเหลวของกฎหมายและการใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดของกฎหมายหมิ่นพระบรมเด ชานุภาพ

ในช่วงบ่ายของการเสวนาในวันอาทิตย์นั้น ทางผู้จัดงานได้เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมงานซักถามและมีนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นคนหนึ่งได้ซักถามต่อคณะรณรงค์และผู้เข้าร่วมงานว่า “หลังจากที่เราลงชื่อแล้ว เราต้องการที่จะติดต่อกับ สส. ของพรรคเพื่อไทย พวกเราเลือกเขาเหล่านั้นเป็นสส. และตอนนี้เราต้องการติดต่อกับพวกเขาเพื่อที่จะแก้ไขกฎหมายข้อนี้”

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าชาวบ้านเหล่านี้ต้องพบกับความผิดหวัง เพราะเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน สส.พรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะไม่เปลี่ยนแปลงม. ๑๑๒ “รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยจะไม่แก้ไข ม. ๑๑๒ นี้อย่างเด็ดขาด แค่คิดก็ตกนรกแล้ว” นายเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกฯ กล่าว

มีการวางแผนคร่าวๆ ว่า การจัดงานต่อต้าน ม. ๑๑๒ จะมีขึ้นอีกที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์นี้

image_pdfimage_print