การเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนชาวไทยทุกคนกล่าวถึงได้มีการกำหนดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีสถานการณ์ความวุ่นวายขัดขวางการจัดการเลือกตั้ง  เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทำให้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในจังหวัดขอนแก่นเงียบเหงากว่าปีก่อนๆ โดยครั้งนี้มีการเปิดโอกาสให้กับพรรคการเมืองขนาดเล็กมากขึ้น

n20110704065426_6840

นางสาวยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรีรักษาการประกาศยกเลิกการเลื่อนการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่ยังไม่แน่ชัดว่าการนับคะแนนผลการเลือกตั้งใน 28 เขตที่ยังขาดผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และสถานการณ์ที่ประชาชนหลายพันคนถูกขัดขวางการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร

หนึ่งในผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนฯพรรคเพื่อไทย นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งต่างออกไปจากปี 2554 โดยมีการใช้แผ่นป้ายโปสเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง มีผู้ร่วมการรณรงค์หาเสียงน้อยลง และแจกใบปลิวที่ไม่มีข้อความระบุถึงนโยบายพรรค นายจักรินอธิบายว่า การรณรงค์หาเสียงปีนี้ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่

“สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมีจุดมุ่งหมายเพียงแค่จะทำให้การเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จะได้รู้ว่ามีประชาชนจำนวนเท่าใดที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่สำคัญว่าประชาชนเลือกใครแค่ออกมาใช้สิทธิก็หมายความว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับคุณสุเทพ”

เนื่องจากคะแนนเสียงถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งก่อนและฐานคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยที่มาจากภาคอีสานส่วนใหญ่ จึงเป็นไปได้ว่านายจักรินมีโอกาสที่จะได้รับเลือกอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าส.ส.ขอนแก่นคนอื่นไม่ออกมาใช้โอกาสหาเสียง ปีนี้มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่ออกมาหาเสียงและหวังว่าสภาพการเมืองที่วุ่นวายและคาดการณ์ได้ยากนี้อาจจะให้ประโยชน์กับพรรคได้มาก

พรรคพลังสหกรณ์ส่งสมาชิกพรรคสามคนในเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น และมีนโยบายหลักในการให้เกษตรกรกู้ยืมเงินและการส่งเสริมการเกษตรโดยการขยายกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์

นายสุภฤกษ์ พุฒิโพศรี สมาชิกพรรคพลังสหกรณ์ผู้ลงสมัครจังหวัดขอนแก่นเขตสอง กล่าวว่าไม่ประสงค์จะชนะการเลือกตั้ง เพียงหวังว่าสภาวะการเมืองที่ไม่มั่นคงจะเปิดโอกาสให้แก่ตนมากขึ้น “เป็นไปได้ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่อีกภายในหกเดือน และถ้าพรรคเพื่อไทยมีปัญหากับกระบวนการทางด้านกฏหมายแล้วสมาชิกพรรคไม่ได้ที่นั่งในสภา ลำดับต่อไปก็อาจเป็นผมที่จะมีโอกาสขึ้นมาแทน”

พรรคประชาธิปไตยใหม่ที่เพิ่งเกิดได้สองปีมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครูและมีนโยบายหลักในการช่วยเหลือคนยากจนในต่างจังหวัดก็หวังว่าพรรคจะได้คะแนนเสียงมากขึ้นจากการที่พรรคเพื่อไทยมีความนิยมลดลง  ส.ส. พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสุรชัย หาญชิน หวังว่าพรรคจะสามารถเพิ่มคะแนนเสียงให้ตนเองได้ เนื่องจาก คาดว่า ฐานคะแนนเสียงที่สำคัญของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานจะลดน้อยลง “ต้องมีใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือคนในต่างจังหวัด และเพราะเราเป็นพรรคการเมืองเล็ก ประชาชนจะสามารถติดต่อกับเราได้ง่าย”

พรรคการเมืองเล็กพรรคอื่น เช่น พรรคเงินเดือนประชาชน ก็ส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดขอนแก่นโดยหวังว่าการแสดงความเป็นกลางกับการขัดแย้งระหว่างนางสาวยิ่งลักษณ์และนายสุเทพจะช่วยเพิ่มความนิยมของพรรคได้

นางปุญชรัสมิ์ ธาตุดี สมาชิกพรรคเงินเดือนประชาชน ผู้ลงสมัครขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า “พรรคเราเข้าใจสถานการณ์ดี เราเป็นกลาง ประชาชนจะพึ่งเราได้ เราจะไม่เข้าข้างฝ่ายใด”

แม้พรรคเงินเดือนประชาชนจะก่อตั้งขึ้นมาเพียงแค่หนึ่งปี พรรคก็มีเป้าหมายที่สำคัญคือการก่อตั้งระบบที่เด็กทุกคนจะได้รับเงิน 15,000 บาทฝากเข้าในบัญชีทุกเดือนนับตั้งแต่วันเกิด

พรรคการเมืองอื่นๆส่งผู้สมัครประมาณสามคนในเขตเลือกตั้งขอนแก่น เช่น พรรคชาติพัฒนา พรรคภูมิใจไทย และพรรคเสียงของประชาชน ทั้งหมด 12 พรรคจาก 53 พรรคทั่วประเทศลงสมัครในเขตเลือกตั้งขอนแก่น มีแค่เพียงพรรคเพื่อไทยที่มีผู้สมัครในทุกเขตการเลือกตั้งขอนแก่นทั้งหมด 10 เขต

ในการเลือกตั้งวันนี้ จังหวัดขอนแก่นจะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,671 หน่วย นายฐิติพล ทศรส กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นหวังว่าการเลือกตั้งพรุ่งนี้จะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

image_pdfimage_print