ดาวดินแต่งคนป่าล้อเลียนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทำประชาธิปไตยล้าหลัง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเลือกตั้งโมฆะกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นรัฐประหารจากองค์กรอิสระ ยืนยันการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะ เรียกร้อง กกต.จัดเลือกตั้งทุกเขตที่เหลือ

24 มี.ค. 2557 เวลา 13.00 น. กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม(ดาวดิน)  จำนวน  18 คน  ได้ยื่นฟ้องผู้ตรวจการแผ่นดินในข้อหากระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อศาลปกครองภาค 4  จังหวัดขอนแก่น โดยมีโจทย์ร่วมจำนวน 9 คน  กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบธรรมของการจัดเลือกตั้งวันที่  2   กุมภาที่ผ่านมา  ซึ่งวินิจฉัยไปในแนวทางที่ว่าให้การจัดการเลือกตั้งเป็นโมฆะ ทางกลุ่มฯระบุว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจหน้าที่ในการนำเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอำนาจในการรับพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน  โดยในคำร้องได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากเดินทางไปใช้สิทธ์เลือกตั้งและค่าเสียสิทธิทางการเมือง

dao-din

นอกเหนือไปจากการเข้ายื่นฟ้องทางกลุ่มยังได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงการคัดค้านคำตัดสินของ ตลก. ศาลรัฐธรรมนูญ โดยแต่งเป็นคนป่าและเขียนหน้าตัวตลกเพื่อล้อเลียนการทำงานของศาลที่มีความล้าหลังและไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งไม่ต่างกับคนป่า  โดยจำนวนคนที่แต่งล้อเลียนมี  6  คนนั้นก็เพราะต้องการสื่อถึงตุลากาลรัฐธรรมนูญทั้ง 6 คน ที่ลงมติให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

ต่อมาสมาชิกกลุ่มดาวดิน จำนวน 4 คน เขียนหน้าขาวดูโศกเศร้าได้ยืนนิ่งชูบัตรประชาชนพร้อมกับถือป้ายที่มีข้อความว่า “เลือกตั้ง 2 กุมภาเป็นโมฆะ” เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐประหารได้เกิดขึ้นแล้วแม้ไม่ได้เกิดจากปลายกระบอกปืนแต่เกิดจากองค์กรอิสระ

ทางกล่มดาวดินยังได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ล้อเลียนกระแสนายกคนกลาง โดยมีชายใส่หน้ากากซุปเปอร์ฮีโร่ปิดใบหน้าแล้วถอดกระดุมเสื้อเชิ้ตออก ภายใต้เสื้อแสดงสัญลักษณ์คล้ายซุปเปอร์แมน แต่เขียนคำว่า  “มาตรา 7” และถูกชูป้ายแสดงข้อความว่า  “ไม่เอานายกคนกลาง  ประเทศไทยไม่ต้องการ Hero”  เป็นการแสดงออกถึงความคิดที่ไม่ต้องการนายกคนกลางที่ไม่ได้มาจากกระบวนประชาธิปไตย นางสาวจุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม (ดาวดิน) กล่าวว่ากิจกรรมทั้งหมดได้สร้างความสนใจให้กับคนที่สัญจรผ่านไปมาอย่างมาก พอกิจกรรมเสร็จสิ้นลงก็ได้ยื่นคำฟ้องต่อให้พนักงานศาลปกครองทำการประทับรับฟ้องตามขั้นตอนของศาล

จานนั้น กลุ่มนักกิจกรรมได้อ่านแถลงการณ์ประกาศจุดยืน โดยระบุว่า การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2557 ไม่เป็นโมฆะตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งวินิจฉัยแต่เพียงว่าการกำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. 2557 ตาม พ.ร.ฎ. ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น ส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งใน 28 เขตที่เหลือ ซึ่งยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมยืนยันต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทหารหรือองค์กรอิสระ หรืออำนาจนอกระบอบใดๆ และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ต้องการนายกคนกลางหรือนายกพระราชทานซึ่งขัดกับหลักการประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน

นางสาวจุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ กล่าวอีกด้วยว่าสาเหตุที่มายื่นฟ้องศาลปกครองในวันนี้เนื่องจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นขัดต่อหลักกฎหมายที่ได้เรียนรู้มา และคิดว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่บรรทัดฐานที่ขัดต่อหลักกฎหมายและขัดต่อหลักประชาธิปไตยในอนาคต กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเราเลือกที่จะนำเสนอในอีกรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวคนป่า ซึ่งต้องการแสดงและบ่งบอกถึงความล้าหลังของคำวินิจฉัย ส่วนการแสดงละครใบ้ หมายถึงสิทธิที่เราถูกลิดรอนโดยไม่รู้ตัวแต่ก็พร้อมที่จะสู้ด้วยวิถีประชาธิปไตย และสุดท้ายคือการออกมาของ “ฮีโร่” หรือ นายกคนกลาง ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าการมีนายกคนกลางไม่ได้ช่วยให้ความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยเจริญงอกงามขึ้นแต่อย่างใด และวิธีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มล้วนเป็นวิธีการที่สงบ สันติ อหิงสาอย่างแท้จริง

 

image_pdfimage_print