Protest-Chief-Officer1

ชาวบ้านอำเภอบ้านฝางร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านฝาง  ชุมนุมขับไล่นายครรชิต ดีหนองยาง  นายอำเภอบ้านฝาง อ้างทุจริตหลายกรณีหลังย้ายมารับตำแหน่งเพียงไม่กี่เดือน

วันที่ 2  เมษายน 2557 เวลา  11.00 น. ชาวบ้านอำเภอบ้านฝางและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รวมตัวกันหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฝางเพื่อขับไล่  นายครรชิต  ดีหนองยาง  ซึ่งปัจจุบันตำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ให้ออกจากตำแหน่งโดยเร็ว  โดยอ้างว่ามีการกระทำทุจริตหลายครั้งตลอดสองเดือนที่ย้ายมาจากอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ผู้ชุมนุมที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ผลัดกันออกมาปราศรัยโจมตีการทำงานของนายอำเภอคนดังกล่าวประเด็นทุจริตเรียกรับเงินจากการประเมินผู้ใหญ่บ้าน

นายชัยดี รัตนปรีดา  นายกเทศบาลตำบลบ้านฝาง  แกนนำขับไล่นายครรชิตในครั้งนี้กล่าวว่า  “ความไม่พอใจเริ่มที่มีการเรียกเก็บเงินจากการประเมินผู้ใหญ่บ้านและค่าต่อสัญญาการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นเงินจำนวน 10,000 และ 5,000บาทตามลำดับ  ทำให้ผู้ใหญ่บ้านหลายคนไม่พอใจจึงได้เข้ามาปรึกษากับผม  และยังมีกรณีเรียกรับเงินในการเดินทางไปเปิดงานพิธีการต่างๆ  มีการเรียกรับเงินส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์จากโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในพื้นที่  รวมถึงการใช้ทรัพย์สินต่างๆของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  เช่น  นำเงินจากการจัดงานประเพณี   “บุญคูณลาน” ซึ่งตกลงกันว่าจะนำไปช่วยเหลือชาวนาตามนโยบาลรัฐ แต่นายอำเภอกลับนำเงินส่วนดังกล่าวมาใส่ในบัญชีตัวเอง”

นายชัยดี รัตนปรีดา  กล่าวอีกว่า  “ตลอดระยะเวลาเกือบสามปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งนายอำเภอถึง5 คน  และไม่เคยมีนายอำเภอคนไหนทำอะไรแบบนี้มาก่อน ผมในฐานะคนรักบ้านเกิดจึงทนไม่ได้ ผมจึงได้ทำหนังสือมาในวันนี้เพื่อเรียนถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้มีคำสั่งย้าย นายครรชิต  ดีหนองยาง  ให้พ้นจากตำแหน่งนายอำเภอบ้านฝางหรือออกจากพื้นที่ภายในกำหนดเวลา  24  ชั่วโมง”  โดยเนื้อหาในหนังสือเป็นการชี้แจงการทุจริต ที่มีภาพและคลิปเสียงแระกอบ อีกทั้งยังมีหนังสือรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมขับไล่นายอำเภอคนดังกล่าว

ผู้ชุมนุมได้เรียกร้องขอพบตัวนายครรชิต ดีหนองยาง แต่กลับได้รับคำตอบว่าวันนี้เขาได้ขอลากิจ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นอย่างมาก จากนั้นทางกลุ่มจึงประกาศว่าจะดำเนินวิธีการต่างๆเพื่อเอาผิดกับนายอำเภอผู้ฉ้อฉลคนนี้อย่างถึงที่สุด และยังได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรีบดำเนินการออกคำสั่งย้ายนายครรชิต ดีหนองยางให้พ้นจากตำแหน่งนายอำเภอบ้านฝางหรือออกจากพื้นที่ภายในกำหนดเวลา  24  ชั่วโมง โดยทางกลุ่มจะส่งตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือเรียกร้องดังกล่าวให้กับทางที่ว่าการจังหวัดต่อไป

หนึ่งในตัวแทนชมรมผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่า  “พวกเราแรกๆก็แปลกใจว่าทำไมมีการเรียกเก็บเงินจากการประเมินผู้ใหญ่บ้านและจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะมีการประเมินกันทุกห้าปีอยู่แล้ว  แต่ครั้งนี้กับมีการเรียกเก็บเงินแล้วบอกว่าเป็นเงินค่าต่อสัญญา  บางคนกลัวหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงยอมจ่ายเงินไป  ทั้งๆที่เป็นการเปรียบเหมือนเรียกมาใช้งานของผู้บังคับบัญชาแต่กลับมีการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้น  ซึ่งในตอนเช้าของวันนี้ก็มีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านฝาง พวกเราบางคนก็ได้พูดคุยกันนอกรอบเกี่ยวกับปัญหาทุจริตเรื่องนี้ ทุกคนต่างเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจึงรวมตัวกันออกมาร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอรัปชั่นและต้องการเอาผิดกับนายอำเภอผู้นี้”

image_pdfimage_print