Poster-3-Dec.-14.001 (1)

งานนิทรรศการสิทธิมนุษยชนอีสาน ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปีนี้งานนิทรรศการประกอบไปด้วยการเสวนาระหว่างนักการทูตนานาชาติ การนำเสนอข้อมูลประเด็นสิทธิมนุษยชนในภาคอีสาน และการนำเสนอวิดีโอสั้นเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักจากสหภาพยุโรปผ่านทางโครงการสนับสนุนการร่วมหารือด้านนโยบายระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป (Thailand-EU Policy Dialogues Support Facility) และยังได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ได้แก่ แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา รวมถึงคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนชนบท(กป. อพช. อีสาน) และโครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมในช่วงเช้าจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง “บทเรียนทางด้านสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ” โดยมีตัวแทนจากสหภาพยุโรป สวีเดน และสหรัฐอเมริกา เสวนาในประเด็นบริบททางด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศของตนและประสบการณ์การทำงานในประเทศไทย โดยสีสันของงานจะอยู่ที่ “การอภิปรายด้านสิทธิมนุยชนโดยคณะเอกอัครราชทูต”ได้แก่ นายฟิลิป คาลเวิร์ท (H.E. Mr. Philip Calvert) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย นายรูเบน เลฟเวอร์มอร์ (H.E. Mr. Reuben Levermore) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และ นายมาร์ค เคนท์ (H.E. Mr. Mark Kent) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

กิจกรรมในช่วงบ่ายประกอบไปด้วยการนำเสนอวีดีโอสั้น บูธข้อมูลประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนในอีสาน และอีกหลากหลายกิจกรรม โดยมีตัวแทนจากกลุ่มองค์กรชาวบ้านจาก 11 จังหวัดเข้าพูดคุยประเด็นปัญหาสิทธิฯต่างๆ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงระบบบริการทางด้านสุขภาพ สิทธิของผู้ผลิตและผู้บริโภค สิทธิทางด้านความเป็นอยู่ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน สิทธิในการมีส่วนร่วมชองชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ สิทธิทางที่อยู่อาศัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าและสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม

ทางผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนิทรรศการในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมงานจากชุมชนต่างๆ ในอีสานมีความเข้าใจในประสบการณ์และการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่กลุ่มชาวบ้านในอีสานกำลังเผชิญอยู่ โดยทางผู้จัดงานเชื่อว่าการพยายามสร้างพื้นที่ในการพูดคุยให้เกิดขึ้นภายในงานนิทรรศการจะเป็นก้าวแรกในการสร้างการพูดคุยระหว่างชุมชนในอีสานและกลุ่มนักการทูตนานาชาติที่ประจำในประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบไป

เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00  น. และพิธีเปิดงานเวลา 8.30 น.

งานนิทรรศการสิทธิมนุษยชนอีสานเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เข้าดูได้ที่เพจเฟสบุ๊ค  International Academic Seminar The 7th Annual Isaan Human Rights Festival

ในวันเดียวกันนี้ งานสิทธิมนุษยชนอีกงานหนึ่งจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ชื่อ  “ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและสหภาพยุโรป – การอภิปรายเพื่อเเลกเปลี่ยนทัศนะ” (Democracy and Human Rights within Thailand and the EU – a Forum of Exchange)

image_pdfimage_print