ขอนแก่น – เวลา 15.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2559 บริเวณถนนบายพาส ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ได้เกิดเหตุไฟไหม้ไร่อ้อยกินบริเวณกว้างนานกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัยเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจะเข้าควบคุมไว้เพลิงไว้ได้  จากการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่image

สาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะมาจากการเผาไร่นาข้าวเพื่อเตรียมหน้าดินสำหรับทำนา  แต่ด้วยสภาพลมแรงในฤดูหนาวจึงไม่สามารถควบคุมไฟ ทำให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ไร่อ้อยข้างเคียง

“เหตุเพลิงไหม้ในลักษณะนี้พบบ่อยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม  ประมาณ 10-20 ครั้งต่อเดือน เพราะเป็นช่วงที่ชาวบ้านเตรียมที่ดินเพื่อให้พร้อมสำหรับฤดูเพาะปลูกที่จะมาถึง” จ.อ. ประดิษฐ์ โยเหลา หัวหน้างานป้องกันเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

image_pdfimage_print