เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองจำนวนกว่าหนึ่งกองร้อยคอยอำนวยความสะดวกให้ ท่ามกลางการชุมชุมคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทอพิโก้โคราชจำกัดได้ขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมเข้ามาในพื้นที่ชุมชน

เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองจำนวนกว่าหนึ่งกองร้อยคอยอำนวยความสะดวกให้ ท่ามกลางการชุมชุมคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทอพิโก้โคราชจำกัดได้ขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมเข้ามาในพื้นที่ชุมชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนามูล-ดูนสาดได้จัดงานทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ “ตุ้มโฮมไทพี่น้อง นักต่อสู้ปกป้องชุมชน” ที่วัดนามูลพุทธาวาส อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น งานบุญในวันดังกล่าวไม่ได้เป็นแค่งานบุญตามประเพณีท้องถิ่นของอีสาน แต่ยังเป็นวันครบรอบเหตุการณ์ที่บริษัทอพิโก้โคราชจำกัดได้ขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมเข้ามาในพื้นที่ชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองจำนวนกว่าหนึ่งกองร้อยคอยอำนวยความสะดวกให้ ท่ามกลางการชุมชุมคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนามูล-ดูนสาดจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีเหตุการณ์ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง สนธิกำลังคุ้มครองการขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมของบริษัทเอกชนเข้ามาในพื้นที่บ้านนามูล

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนามูล-ดูนสาดจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีเหตุการณ์ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง สนธิกำลังคุ้มครองการขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมของบริษัทเอกชนเข้ามาในพื้นที่บ้านนามูล

กิจกรรมของงานในช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจในการต่อสู้คัดค้านการขุดเจาะก๊าซปิโตรเลียม ทางกลุ่มฯ ยังได้จัดเวทีเสวนา “แลกเปลี่ยนบทเรียนการต่อสู้ของพี่น้อง” โดยมีชาวบ้านจากพื้นที่ปัญหาอื่นอย่างกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีและกลุ่มอนุรักษ์ดงมูล มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการต่อสู้ จากนั้นกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “สิทธิชุมชน : การต่อสู้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน” โดย ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม, คุณส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความศูนย์ข้อมูลชุมชน และคุณสุทธิเกียรติ คชโส เจ้าหน้าที่ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม หลังเสร็จสิ้นเวทีเสวนาได้มีการแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ เพื่อสานสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมงานและสมาชิกในชุมชน

image_pdfimage_print