เปิดรับสมัคร นักข่าวชาวบ้านประจำจังหวัดภาคอีสาน เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กับท้องถิ่นของเรา

ขอเชิญท่านผู้อ่าน “ เดอะอีสานเรค์คอร์ด” ที่อาศัยอยู่ในภาคอีสาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักข่าวชาวบ้านภาคอีสาน ตีแผ่เรื่องราวประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความโปร่งใสของการทำงานและความรับผิดชอบของรัฐ และประเด็นปัญหาอื่นๆ อันก่อให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น และชัยภูมิ

หากเข้าร่วมโครงการ ท่านจะได้

 • เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนข่าว 5 ครั้ง

○ สัมนาเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

○ สัมนาเชิงปฏิบัติการช่วงวันเสาร์-อาทิตย์์ จำนวน 2 ครั้ง เดือนกันยายนและเดือนธันวาคม

○ ฟรีที่พัก อาหาร และค่าเดินทาง

 • ทำงานร่วมกับนักข่าวมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านการเขียนข่าว
 • พบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ฯลฯ
 • เรียนรู้ประเด็นและปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
 • มีค่าตอบแทนให้หากงานเขียนของท่านได้รับการตีพิมพ์

สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีความสนใจฝึกการเขียนบทความข่าว
 • มีความสนใจเรียนถ่ายภาพ เพื่อใช้ประกอบบทความข่าวและบทความข่าวเจาะประเด็น
 • มีความกระตือรือร้น และทำงานเป็นทีมได้
 • มีความทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และแบ่งปัน
 • มีความสนใจข่าวท้องถิ่นและข่าวระดับประเทศ
 • มีความเชื่อถือและอาศัยอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานและ
 • ไม่มีความประสงค์ที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น

ผลที่เราคาดว่าจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ท่านสามารถ

 • เขียนบทความเชิงลึก 1 บทความ
 • เขียนบทความข่าว 3 บทความ
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในฐานะนักข่าวชาวบ้านร่วมกับเครือข่ายของเราต่อไปในอนาคต!

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อเราได้ทาง isaan.journalism.project@gmail.com

image_pdfimage_print