รอง ผบ.กกล.รส. ชัยภูมิ วันนี้ (30 เม.ย.59) ยืนยันไม่มีการรุกไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ ตามเอกสารคำสั่งอย่างแน่นอน เผยแต่งตั้งคณะกรรมการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ย้ำชาวบ้านอย่ากังวล ทุกภาคส่วนดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ด้านชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหา อ้างคำสั่งการแต่งตั้งอนุมัติข้ามคืน และสัดส่วนประชาชนกับภาครัฐไม่เท่าเทียมกัน

13115331_1102067063193385_84355890_n

การประชุมพูดคุยของชาวบ้านร่วมกับรองผู้ว่าฯ จ.ชัยภูมิ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวดล้อม จนได้ข้อสรุป เรื่องตั้งคณะทำงานเพื่อชะลอการดำเนินการที่จะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่

วันนี้ (29 เม.ย.59) เดอะอีสานเรคคอร์ด ติดต่อสัมภาษณ์ พันเอกยงยุทธ สอนไม้ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (รอง ผบ.กกล.รส.) จ.ชัยภูมิ มณฑลทหารบกที่ 21 เพื่อสอบถามว่าจริงหรือไม่ที่ภาครัฐจะใช้มาตรการการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของรัฐบาล คสช. กับชาวบ้านผู้ถือครองพื้นที่จำนวน 6 ชุมชน ใน ต.วังตะเฆ่ และ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ตาม เอกสารคำสั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรทองในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่ 20/2559 ซึ่งเอกสารดังกล่าวสั่งให้ผู้มีที่ทำกินนอกแปลงสำรวจถือครอง ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 และขู่ว่าหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง “อุทยานแห่งชาติไทรทองจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายโดยเฉียบขาดเสมือนหนึ่งผู้บุกรุกพื้นที่รายใหม่ทุกราย” [เอกสารคำสั่งตามลิงก์และได้นำไปติดประกาศใน 6 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2559

พันเอกยงยุทธให้สัมภาษณ์ว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการของกรมป่าไม้และสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนตามคำสั่งหัวหน้าอุทยานฯไทรทอง แต่ในเป็นความจริงแล้วชาวบ้านในเขตพื้นที่สามารถอุทธรณ์เพื่อขออยู่อาศัยและทำมาหากินได้ ซึ่งวานนี้ (28 เมษายน 2559) ได้มีหนังสือเรียกประชุม โดยเชิญเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมเป็นคณะกรรมการฯ รวมถึงชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบ [หนังสือเชิญประชุมตามลิงก์]

พันเอกยงยุทธ ทิ้งท้ายว่า “ขอให้สบายใจได้ว่าชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่ถูกรุกไล่ที่ในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน เพราะมีขั้นตอนการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดแก่ทุกฝ่าย เพราะกระบวนการประชารัฐของรัฐบาลเป็นกระบวนการที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยให้ได้รับทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อความเข้าใจกันของทุกฝ่ายและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเป็นธรรม”

ด้านตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่มีความเห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อชะลอการดำเนินการรุกไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติไทรทองนั้น การแต่งตั้งคณะทำงานชุดนี้ไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริง แม้กระทั่งสัดส่วนของชาวบ้านกับภาครัฐยังไม่เท่ากัน ชาวบ้านเคยขอทราบรายละเอียดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ จากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด [คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน]

“ชาวบ้านได้มีความกังวลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้คณะกรรมการชุดประชารัฐนี้ เพราะไม่มีสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าวอิงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งชาวบ้านทราบว่าดีวา มติ ครม. ดังกล่าวส่งผลกระทบแก่ประชาชนทั่วประเทศ และไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเป็นธรรม”  แกนนำชาวบ้านกล่าว

ที่สำคัญ หนังสือเชิญประชุมนั้นชาวบ้านเพิ่งได้รับในตอนเช้าของวันที่ 28 เม.ย.59 และต้องเข้าร่วมประชุมที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ ในเวลา 14.00 น. ของวันเดียวกัน ซึ่งทางแกนนำชาวบ้านไม่สามารถติดต่อกับตัวแทนชาวบ้านที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานฯ เพื่อไปร่วมประชุมครั้งนี้ได้ เนื่องจากเกิดปัญหาการสื่อสารเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ จึงทำให้การประชุมครั้งนี้ไม่มีตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมประชุม

ก่อนหน้านั้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ชาวบ้านผู้ถือครองพื้นที่ประมาณ 50 คนจาก 6 ชุมชน ใน ต.วังตะเฆ่ และ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ขอเข้าพบนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือเกี่ยวกับกระบวนการการแก้ไขปัญหาเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองที่ไปทับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน

ที่ประชุมระหว่างภาครัฐและตัวแทนชาวบ้าน มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ทับพื้นที่ดินทำกินของชาวบ้าน โดยให้มีการชะลอการดำเนินการใด ๆ อันจะนำมาสู่ความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง และให้ชาวบ้านสามารถทำกินในพื้นที่ดังกล่าวไปก่อน

แต่หลังจากนั้น ก็มีคำสั่งลงวันที่ 1 เมษายน 2559 ให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ภายในสิ้นเดือนนี้

ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ชาวบ้านได้ขอเข้าพบพันเอก ยงยุทธ สอนไม้ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (รอง ผบ.กกล.รส.) จ.ชัยภูมิ เพื่อเสนอว่า หากจะตั้งคณะทำงานดูแลปัญหา ขอให้มีสัดส่วนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐที่เท่าเทียมกัน หลังจากนั้นจึงมีการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนั้นมาในชั่วข้ามคืน

เขตอุทยานแห่งชาติไทรทองก่อตั้งเมื่อปี 2535 โดยในการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ชาวบ้านเคยได้ไปยื่นหนังสือต่อสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ชะลอการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคประชาชนขึ้นเพื่อหาทางออก

image_pdfimage_print