ผู้ใด๋อยากสิเป็นนักข่าว มาโฮมกันเด้อ

เปิดรับสมัคร นักข่าวพลเมืองประจำจังหวัดภาคอีสาน เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กับท้องถิ่นกับเรา!

ขอเชิญผู้สนใจที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักข่าวชาวบ้านภาคอีสาน ตีแผ่เรื่องราวประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความโปร่งใสของการทำงานและความรับผิดชอบของรัฐ และประเด็นปัญหาอื่นๆ อันก่อให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนคนอีสาน

หากเข้าร่วมโครงการ ท่านจะได้

– เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนข่าว 5 ครั้ง
– สัมนาเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
– สัมนาเชิงปฏิบัติการช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง เดือนกันยายนและเดือนธันวาคม
– ฟรีที่พัก อาหาร และค่าเดินทาง
– ทำงานร่วมกับนักข่าวมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านการเขียนข่าว
– พบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ฯลฯ
– เรียนรู้ประเด็นและปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
– มีค่าตอบแทนให้หากงานเขียนของท่านได้รับการตีพิมพ์

สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
– มีความสนใจฝึกการเขียนบทความข่าว
– มีความสนใจเรียนถ่ายภาพ เพื่อใช้ประกอบบทความข่าวและบทความข่าวเจาะประเด็น
– มีความกระตือรือร้น และทำงานเป็นทีมได้
– มีความทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และแบ่งปัน
– มีความสนใจข่าวท้องถิ่นและข่าวระดับประเทศ
– อาศัยอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งข้างต้นและไม่มีความประสงค์ที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น

ผลที่เราคาดว่าจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ท่านสามารถ
– เขียนบทความเชิงลึก 1 บทความ
– เขียนบทความข่าว 3 บทความ
– มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในฐานะนักข่าวชาวบ้านร่วมกับเครือข่ายของ เราต่อไปในอนาคต!

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อเราได้ทาง isaan.journalism.project@gmail.com