ขอนแก่น – วันนี้ เวลา 16.20 น กลุ่มประชาธิปไตยใหม่อีสาน จัดกิจกรรมรณรงค์ “นั่งอ่านความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช.” หน้าสำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น เพื่อท้าทาย พรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่าง รธน. 2559 มาตราที่ 61 ที่ไม่ให้ชักจูงผู้อื่นไปออกเสียงประชามติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ไปออกเสียง

พงษ์สุวรรณ สิทธิเสนา หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมกล่าวว่า ความเห็นแย้งร่างรธน. ที่กลุ่มประชาธิปไตยใหม่จัดทำขึ้นนั้นเป็นสิทธิของประชาชนที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ร่างรธน.ที่หลากหลาย ไม่เพียงแค่เห็นด้วยกับ กรธ. ร่างรธน.นี้ ยืนยันว่า การอ่านความเห็นแย้งร่าง รธน. ไม่ใช่ความผิด ไม่ผิดกฏหมาย ควรให้โอกาสประชาชนตัดสินว่าจะรับไม่รับ ร่าง รธน. ฉบับนี้

ทั้งนี้เช้าวานนี้ (วันจันทร์ ที่ 11 ก.ค. 59) มีการจัดกิจกรรม “รู้จักร่างรัฐธรรมนูณเพื่อการทำประชามติที่ถูกต้อง” ที่คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งภายในงานวิทยากรมีการพูดถึงการเปิดโอกาสประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ ไม่มีการปิดกั้นสิทธิ

ในบ่ายวันเดียวกัน เวลา 16.45 น.ศาลจังหวัดราชบุรีอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหา 5 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาและนักกิจกรรมรวม 4 ราย และนักข่าวประชาไท 1 ราย ที่ถูกจับในข้อหามีเอกสารความเห็นแย้งร่าง รธน. ในครอบครองและมีพฤติการณ์เชื่อว่าจะมีการแจกเอกสารดังกล่าว ทั้ง 5 ราย ถูกตั้งข้อหาความผิดตามมาตรา 61 พ.ร.บ.ประชามติ และต้องวางหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสดรายละ 140,000 บาท รวมเป็นเงิน 700,000 บาท

รูปจากซ้ายมือ พงษ์สุวรรณ สิทธิเสนาและนายจตุภัทร บุญภัทรรักษา สมาชิกกลุ่มประชาธิปไตยใหม่อีสานกำลังอ่านเอกสารความเห็นแย้งร่าง รธน. ซึ่งกลุ่มประชาธิปไตยใหม่จัดทำขึ้น

รูปจากซ้ายมือ พงษ์สุวรรณ สิทธิเสนาและนายจตุภัทร บุญภัทรรักษา สมาชิกกลุ่มประชาธิปไตยใหม่อีสานกำลังอ่านเอกสารความเห็นแย้งร่าง รธน.

image_pdfimage_print