โดย มิ่งขวัญ ถือเหมาะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเร่งจัดกิจกรรมรณรงค์ออกไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมผ่านคัตเอ๊าท์ เว็บเพจ และกิจกรรมของภาครัฐ ด้านนักศึกษากลุ่ม “อ่านยัง” จัดกิจกรรมเชิญชวนอ่านร่างรัฐธรรมนูญและอ่านความเห็นแย้งรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง

เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้ว (23 มิถุนายน 2559)ผู้สื่อข่าวได้ลงสำรวจพื้นที่ตามป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่พบการให้ข้อมูล หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการออกไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

นายกานต์ชนก บุญสันเทียะ  นายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มองว่า บรรยากาศประชามติในช่วงนี้ค่อนข้างเงียบ แต่ไม่ใช่เพียงในมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากเปรียบเทียบกับภายนอกแล้ว เงียบทั่วทั้งประเทศ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ

ในส่วนของกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  ได้มีการประสานความร่วมมือกันทั้งสามฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร อธิการบดี รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฝ่ายทีมที่เป็นนักศึกษา องค์การนักศึกษา(อน.) สภานักศึกษา และฝ่ายคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดขอนแก่น หารือร่วมกันถึงรูปแบบกิจกรรมที่สามารถช่วยเหลือกันได้ โดยรูปแบบที่วางไว้อยู่ในส่วนของน้องใหม่ เนื่องจากในวันลงประชามติอยู่ในช่วงของกิจกรรมต้อนรับน้อง น้องใหม่บางคนยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านมา สิทธิในการเลือกตั้งยังอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิม จึงได้มีการประสานงานให้จัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหา เพราะ กกต. ได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยไปแล้ว

“คิดว่าตามสไตล์ในนักศึกษาของเรา รณรงค์ตอนนี้ไม่ได้ผล ต้องใกล้ๆวันถึงจะเริ่มหนักขึ้น ก็อาจจะมีการเอาขึ้นเว็บไซต์เวลาเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมตอนรับน้องใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ แจ้งใช้สิทธินอกเขตไปแล้ว ประชาสัมพันธ์ตามสโมสรคณะต่างๆแล้ว ตอนนี้ก็รอเอกสารจากกต. แล้วก็จะช่วยเผยแพร่ต่อให้”นายกานต์ชนก กล่าว

ในขณะที่ นางสาวธนรัตน์ สอนสาผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวถึง การรณรงค์ประชามติ ทางกองกิจการนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ ได้ช่วยรัฐบาลในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาไปลงประชามติ ซึ่งในเว็บเพจ มีการให้ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การลงประชามตินอกเขต เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ โดยในส่วนของกิจกรรม คำนึงถึงนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเป็นหลัก สำหรับการประชาสัมพันธ์ถึงชั้นปีอื่นๆ มีการส่งเอกสารไปยังคณะต่างๆให้ช่วยประชาสัมพันธ์ และจะเริ่มจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันลงประชามติ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษา

“เราจะประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งเมื่อช่วงใกล้ๆ เพราะช่วงนี้นักศึกษากำลังปิดเทอม เราจะเชิญชวนขึ้นคัทเอ้าท์ หรืออกเว็บไซต์ หรือมหา’ลัยก็จะต้องออกข่าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเชิญชวนทั้งประชาชน อาจารย์  ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา ออกไปลงประชามติตามหน้าที่พลเมืองที่ดี”

คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปลงประชามติขนาดใหญ่บริเวณวงเวียนสนามกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปลงประชามติขนาดใหญ่บริเวณวงเวียนสนามกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สองสัปดาห์ให้หลังผู้สื่อข่าวพบว่าเริ่มมีคัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปลงประชามติขนาดใหญ่บริเวณวงเวียนสนามกีฬา และเว็บเพจของทางมหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษา ได้มีการโพสต์ข้อมูลข่าวสารอ่านร่างรัฐธรรมนูญ เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์ ตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์ และแอพพลิเคชันดาวเหนือที่อำนวยความสะดวกในการออกไปลงประชามติในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในวันจันทร์ ที่ 11 ก.ค. 59 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม “รู้จักร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการทำประชามติที่ถูกต้อง” ที่คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกว่า 400 คน

ด้านนักศึกษามข. กลุ่ม “อ่านยัง” ที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆเพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการลงประชามติ  ได้จัดกิจกรรมอ่านรัฐธรรมนูญ อ่านความเห็นแย้งอ่านก่อนโหวต ตามสถานที่สาธารณะอย่างสำนักงานหอสมุด อ่านในห้องน้ำภายหลังจากโดนข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ว่าหากอ่านในที่สาธารณะจะมีการจับกุมหรืออ่านตามสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม จนถึงวันนี้รวมแล้วกว่า 4 ครั้ง

กิจกรรม "อ่านรัฐธรรมนูญ อ่านความเห็นแย้งอ่านก่อนโหวต" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น

กิจกรรม “อ่านรัฐธรรมนูญ อ่านความเห็นแย้งอ่านก่อนโหวต” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ภาพ : จากเฟซบุ๊ค ดอกก้านของ บนผืนดิน

นายฉัตรมงคล เจนเชี่ยวชาญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  1 ในผู้ร่วมกิจกรรม “อ่านยัง” ถึง 3 ครั้งกล่าวว่า ในการทำกิจกรรมครั้งแรกนั้นคนโดยยังไม่ค่อยสนใจมากนัก แต่พอเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ อย่างเฟสบุ๊ค คนก็เริ่มให้ความสนใจและมีการแชร์ข่าวลงใน KKUGROUP ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมข่าวสารในมหาวิทยาลัยและมีนักศึกษามข.เป็นสมาชิกจำนวนมาก

“คนใน มข. เขาก็สนใจในกิจกรรมที่เราทำเพียงแต่การแสดงออก เขาอาจจะยังไม่กล้าออกมา อาจจะยังกลัวอยู่ แต่ถ้าเราทำกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันไม่โดนจับ คนคงจะทยอยออกมาเรื่อยๆ แต่สมมติว่าโดนจับก็เชื่อว่าคนยังจะออกมา เพราะสิ่งที่เราทำ เพียงแค่อ่านหนังสือเท่านั้น ถ้าจับมันดูตลกเกินไป”

ถึงแม้จะเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนถึงวันลงประชามติ นักศึกษากลุ่ม “อ่านยัง” คงจะทำกิจกรรมอ่านก่อนโหวตไปเรื่อยๆทั้งนี้มองว่า ปัญหาคือ รัฐนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ รธน. เพียงด้านดีด้านเดียวและกิจกรรมตรงนี้เลยถือเป็นสิ่งที่จำเป็น หรือจะเรียกว่าเป็นปฎิกิริยาต่ออีกฝ่ายก็ได้

มิ่งขวัญ ถือเหมาะ เป็นผู้เข้าร่วมอบรมนักข่าวภาคอีสานรุ่นที่ 1 (The Isaan Journalism Network Project) เป้าหมาย คือ เพื่อสร้างเครือข่ายคนทำงานด้านสื่อมวลชนในภาคอีสานให้กับเดอะอีสานเรคคอร์ด  โดยเริ่มดำเนินการอบรมตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม 2559

image_pdfimage_print