photo_2016-08-17_16-39-21

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ขึ้นไปชั้นสองของอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อกดดันให้สมาชิกสภาอบต. ลงนามในหนังสือเลื่อนการประชุมในญัตติเรื่องการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าและพื้นที่ส.ป.ก. ทำเหมืองแร่ทองคำ

เลย – กลุ่ม “ฅนรักษ์บ้านเกิด” ผู้คัดค้านการทำเหมืองแร่ทองในพื้นที่อำเภอสะพุง จังหวัดเลย เดินทางมาปักหลักชุมนุมยังบริเวณหน้าที่ว่าการองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาหลวง  เพื่อคัดค้านการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีกำหนดการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้และที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อใช้ประโยชน์ทำเหมืองแร่ทองคำโดยบริษัท ทุ่งคำ จำกัด โดยก่อนนี้ในวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมีมาการเสนอวาระการประชุมต่อสภาให้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าภูเหล็ก ต.เขาหลวง เพื่อทำเหมืองแร่เข้าสู่สภา อบต. มาแล้ว แต่การประชุมต้องยุติลงเพราะมีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านที่ติดตามการประชุม

วันนี้ (17 สิงหาคม 2559) เวลาประมาณ 8.00 น กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดจำนวน 200 คนโดยประมาณ  เดินทางโดยรถยนต์เพื่อมาปักหลักชุมนุมยังบริเวณหน้าที่ว่าการองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาหลวง และได้ทำการปราศรัยเรียกร้องให้ยุติการประชุมดังกล่าวจนกว่าจะมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่  ถึงผลกระทบที่ตามมาจากการทำเหมืองแร่  “ภาครัฐจะทำอะไรกับชุมชนก็ต้องถามชุมชนก่อน ต้องบอกกับชุมชนว่ามีผลเสียอย่างไร มีผลกระทบอะไรหรือเปล่า” นางวิรอน รุจิไชยวัฒน์ ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดกล่าวปราศรัย

จนถึง เวลา 11.00 น  นายสมัย ภักดิ์มี ประธานสภา อบต. และแกนนำกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดออกมาแจ้งต่อทางกลุ่มว่ามีหนังสือราชการเลื่อนการประชุมจากทางอบต. ซึ่งให้เหตุผลว่าสภาอบต. ไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากเกรงว่าจะมีเหตุความรุนแรง จึงขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน

ทางด้านกลุ่มชาวบ้านจึงได้เสนอข้อเรียกร้องให้ สมาชิก อบต. มารับข้อเสนอของชาวบ้านที่ ขอให้ถอดถอนญัตติ การขอใช้พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ ส.ป.ก. ออกจากการประชุมสภาและเรียกร้องให้กำหนดวันประชุมครั้งหน้าให้ชัดเจน นอกจากนี้กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดยังเสนอให้ สภา อบต. เขาหลวงแก้ไขเนื้อหาในหนังสือที่จะยื่นไปยังนายอำเภอ เพื่อแจ้งสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถประชุมสภาในครั้งนี้ ให้แก้ไขเป็น “เพราะสมาชิกสภา อบต. โซนบน ไม่ยอมถอนวาระเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และ ส.ป.ก. เพื่อทำเหมืองแร่ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้”

ต่อมาชาวบ้านทำการเดินทางขึ้นไปด้านบนชั้นสองของที่ทำการอบต. เพื่อกดดันให้สมาชิกสภาอบต. เซ็นหนังสือเลื่อนการประชุม ต่อหน้าประชาชนซึ่งมีสมาชิกสภาอบต. เซ็นรับรองทั้งหมด 14 จากทั้งหมด 16 คนและมีการแก้ข้อความในหนังสือเลื่อนการประชุมโดยใช้ข้อความว่า “เนื่องจากได้มีชาวบ้าน 6 หมู่บ้านมายื่นข้อเสนอเพื่อให้ถอนวาระการขอต่ออายุใบอนุญาตขอใช้พื้นที่ป่าไม้และส.ป.ก.”

“การเซ็นเป็นเพียงการเซ็นรับรองยุติการประชุม แต่ไม่รับข้อเสนอของชาวบ้านที่ว่า ให้ถอดถอนญัตติการขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าและ ส.ป.ก.”  นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ แกนนำกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดพร้อมระบุให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น  จากนั้นทางกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดก็ได้แยกย้ายเดินทางกลับ

image_pdfimage_print