ขอนแก่น – เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดตัว “ศูนย์การศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อส่งเสริมให้การศึกษาและรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ด้านนักศึกษา มข. ประมาณ 10 คนได้ร่วมกันแจกเอกสารเรียกร้องปล่อยตัวนายจตุภัทร บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” ให้ตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธิฯ และผู้เข้าร่วมงาน                   

นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (แถวหน้าสุดคนที่ 4 จากซ้ายมือ) กล่าวว่าหน้าที่หลักของศูนย์นี้คือทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้คนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้และเข้าใจในเรื่องสิทธิมากขึ้น และอีกส่วนคือรับเรื่องร้องเรียนกรณีละเมิดสิทธิของประชาชน

ศูนย์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น และสำนักงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อประสานงานระหว่างคณะกรรมการสิทธิฯ กับภาคส่วนอื่นๆในพื้นที่  ศูนย์แห่งนี้เป็นแห่งที่สองที่จัดตั้งขึ้นในภูมิภาค  โดยแห่งแรกคือ ศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งในปี 2557 โดยในปี 2560 คณะกรรมการสิทธิฯ มีแผนจัดตั้งศูนย์ลักษณะเดียวกันใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยบูรพา

นาย วัส ติงสมิตร  ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่าหน้าที่หลักของศูนย์นี้ คือทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้คนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้และเข้าใจในเรื่องสิทธิมากขึ้น  และอีกส่วนคือรับเรื่องร้องเรียนกรณีละเมิดสิทธิของประชาชน

พายุ ดลโสพล นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำลังแจกเอกสารแผ่นพับ “เกิดอะไรขึ้นบ้างในคดีของไผ่ ดาวดิน”

 นายสวาท อุปฮาด  สมาชิกกลุ่มผู้ไร้สิทธิจังหวัดสกลนคร หนึ่งในผู้ที่เดินทางมาร่วมงานเสวนาในงาน กล่าวว่า การมีหน่วยงานด้านสิทธิในพื้นที่น่าจะช่วยให้กระบวนการร้องเรียนเป็นไปได้เร็วขึ้น และมีประโยชน์เรื่องการเรียนรู้ด้านสิทธิ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างเครือข่ายเพื่อจะขับเคลื่อนประเด็นปัญหาได้อย่างไร

ทั้งนี้ ในระหว่างงาน มีกลุ่มนักศึกษาจากหลายคณะเข้าแจกเอกสารแผ่นพับ “เกิดอะไรขึ้นบ้างในคดีของไผ่ จตุภัทร” จัดทำโดย ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ให้กับผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ โดยมีเนื้อเกี่ยวกับรายละเอียดของคดี นายจตุภัทร  ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มข.  ที่ถูกคุมขังจากการแชร์บทความของเว็บไซต์บีบีซีไทยเกี่ยวกับพระราชประวัติพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10   

“ผมรู้สึกว่ากรรมการสิทธิฯ เป็นตัวแทนในด้านสิทธิมนุษยชน  ซึ่งไผ่ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสิทธิการได้รับการประกันตัว”  พายุ ดลโสพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มข.  ที่มาร่วมการแจกเอกสารกล่าว “วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ได้แจกเอกสารนี้ให้ทุกคนได้รับรู้และได้ให้กรรมการสิทธิฯ โดยตรง”    

โดยก่อนหน้าในวันที่ 10 มกราคม 2560 มีนักกิจกรรมเดินไปทางยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อประชาชนกว่า 3,600 รายชื่อ ซึ่งร่วมลงชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org แก่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวให้ ไผ่ จตุภัทร  ที่ถูกคุมขังที่เรือนจำจ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559

                               

image_pdfimage_print