ขอนแก่น – สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูน เปิดเผยว่า รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูนชุดใหม่ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ปลายเดือนหน้า

ตัวแทนสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูน จ.อุบลราชธานี ยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูน ชุดใหม่ ที่ห้องประชุม ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับหนังสือ ภาพจาก : นายกฤษกร ศิลารักษ์

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูน จ.อุบลราชธานี แถลงผลการพูดคุยกับตัวแทนของรัฐบาลหลังจากยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูนชุดใหม่แทนที่คณะกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดสภาพไปเมื่อปลายปี 2559 ผลการพูดคุย มีข้อสรุปดังนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหากรณีเขื่อนปากมูนชุดใหม่จะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งนี้จะมีการประชุมนอกรอบเรื่องกรอบการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูน โดยนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม

กรอบการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูนจะยึดตามร่างการแก้ไขปัญหาที่สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูนเสนอและนายออมสินจะเดินทางลงพื้นที่เขื่อนปากมูนภายในปลายเดือนพฤษภาคมนี้หรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือนมิถุนายนนี้โดยสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูนจะติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดและหวังว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามข้อตกลงที่มีไว้อย่างเคร่งครัด

ตัวแทนสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูน เรียกร้องให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการอำนวยแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูนชุดใหม่มาทำหน้าที่โดยเร็ว โดยรัฐบาลรับปากว่าจะตั้งคณะกรรมการฯ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ภาพจาก : กฤษกร ศิลารักษ์

การเดินทางมายื่นหนังสือของตัวแทนสมัชชาคนจนฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ตัวแทนสมัชชาคนจนฯ ได้ประชุมร่วมกับนายออมสิน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ 2 ข้อคือ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูนชุดใหม่แทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดสภาพไปแล้ว และเห็นชอบให้ยึดร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูนเสนอเป็นกรอบในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯชุดใหม่
นายปริวัตร ปิ่นทอง ประธานสมัชชาคนจนฯ กล่าวว่า ต้องการให้คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ มาแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูนโดยเร็ว เช่น เปิดประตูเขื่อนเพราะในช่วงนี้ปลาเริ่มขึ้นมาวางไข่ ฟื้นฟูวิถีชีวิตและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากการสร้างเขื่อนที่ประชาชนได้รับผลกระทบมากว่า 20 ปี โดยเฉพาะเรื่องค่าชดเชยจากการที่ชาวประมงสูญเสียรายได้ไปจากการทำการประมงในแม่น้ำมูน

image_pdfimage_print