อบรมนักข่าวภาคอีสาน รุ่นที่ 2/2560

ประมวลภาพโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน รุ่นที่ 2 ของเดอะอีสานเรคคอร์ด ที่โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 26 – 28 พ.ค.ที่ผ่านมา  

โครงการอบรมนักข่าวภาคอีสานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับบุคคลทั่วไป หรือผู้สื่อข่าวพร้อมสร้างเครือข่ายนักข่าวพลเมืองในภาคอีสาน อันจะนำมาสู่การสร้างช่องทางในการรับรู้และรับฟังปัญหาทีเกิดขึ้นในสังคม เพื่อแสวงหาทางออกในการจัดการปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน

นายเดวิด สเตร็คฟัส พูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน รุ่น 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ของเดอะอีสานเรคคอร์ด

 

นายบูรพา เล็กล้วนงาม (คนขวา) บรรณาธิการข่าวภาคภาษาไทย เว็บไซต์เดอะอีสานเรคคอร์ด และนายวสันต์ ประกันศรี (คนซ้าย) บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ พีซทีวี (PEACE TV) เป็นวิทยากรฝึกอบรมนักข่าวภาคอีสานรุ่น ที่ 2 ครั้งที่ 1

 

นางสาวกนกกานต์ ปราสาทศรี ผู้รับการอบรมจาก จ.อุบลราชธานี แนะนำตัวและบอกถึงสิ่งทีคาดหวังจากการอบรมครั้งนี้

 

ผู้เข้าร่วมอบรมจาก จ.มุกดาหาร นายณัฐพล พรมวิชา วิจารณ์ประเด็นข่าวที่ผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันนำเสนอ

 

นายดานุชัช บุญอรัญ ผู้เข้าร่วมอบรมจาก จ.ร้อยเอ็ด แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นข่าวทีผู้เข้าร่วมอบรมคนอื่นนำเสนอ

 

นายทวนทมิฬ เตโช ผู้เข้าร่วมอบรมจาก จ.นครพนม นำเสนอประเด็นข่าวทีสนใจเรื่องการทุจริตโครงการภาครัฐ

 

ทีมงานเดอะอีสานเรคคอร์ด วิทยากรฝึกอบรม วิทยากรบรรยายพิเศษ และผู้เข้าร่วมอบรม บันทึกภาพร่วมกันระหว่างการอบรมวันแรก (26 พ.ค. 60)

 

ผู้เข้าอบรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “สถานการณ์การเมืองและสังคมไทย 3 ปีหลังการรัฐประหาร คนอีสานจะอยู่อย่างไร” โดยนายเมธา มาศขาว เลขาธิการคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 2535 และผู้ประสานงานเครือข่ายสังคมนิยมประชาธิปไตย

 

นายชัชวาลย์ โคตรสงคราม นักเขียนและผู้เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2552 จากนวนิยายเรื่อง “ทะเลน้ำนม” บรรยายพิเศษหัวข้อ “ระบบเศรษฐกิจกับชีวิตความเป็นอยู่”

 

นายภานุภพ ยุตกิจ ผู้เข้าร่วมอบรมจาก จ.อุบลราชธานี นำเสนอโครงสร้างข่าวผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

 

นายมานะ เหนือโท ผู้เข้าร่วมอบรมจาก จ.ร้อยเอ็ด นำเสนอโครงสร้างข่าวการดูแลรักษาโบราณสถานพร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้ให้การอบรม