ขอนแก่น – ประชาชนตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น วันแรก จำนวน 35 คน โดยมีประชาชนเพียง 10 คนที่ตั้งใจมาตอบคำถามโดยตรง ด้านผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบคำถาม ส่วนการลงทะเบียนทำเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

สตรีรายหนึ่ง (ขวามือ) มาตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่บริเวณศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีการจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนมาตอบคำถาม 4 ข้อของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นวันแรก โดยประชาชนต้องลงทะเบียนก่อนตอบคำถาม

เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า มีผู้มาตอบคำถามที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น ทั้งสิ้น 35 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 26 คนและช่วงบ่าย 9 คน เพศชาย 18 คนและเพศหญิง 17 คน ส่วนผู้ตอบคำถามท้ังจ.ขอนแก่นซึ่งรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 26 อำเภอมีทั้งสิ้น 1,115 คน

จากการสังเกตการณ์ของผู้สื่อข่าวที่ศูนย์ดำรงธรรม ตั้งแต่ 9.00 – 14.30 น. มีประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาตอบคำถามจำนวน 10 คน นอกจากนั้นเป็นประชาชนที่มาร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม แต่เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีด้วย

การตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวใน รายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยฝากประเด็นคำถามไว้ 4 ข้อ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วจะนำมาพิจารณาแนวทางการทำงานต่อไป

ข้อที่ 1 ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

ข้อที่ 2 หากไม่ได้จะทำอย่างไร

ข้อที่ 3 การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่น ๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 4 ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไขและแก้ไขด้วยวิธีอะไร

ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประชาชนที่มาตอบคำถามของนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น แต่ประชาชนไม่ตอบคำถามของผู้สื่อข่าว โดยประชาชนบางคนให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้ความเห็นต่อสื่อมวลชน

น.ส.สุรางรัตน์ ช่วยวงศ์ญาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่นกล่าวว่า การแสดงความเห็นต่อประเด็นคำถามทั้ง 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีนั้น เจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็น เจ้าหน้าที่จะดูแลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลบุคคล โดยเฉพาะเลข 13 หลักตามบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา หน้าที่การงาน เพื่อที่กระทรวงมหาดไทยจะนำไปการวิเคราะห์ต่อไป

น.ส.สุรางรัตน์ ช่วยวงศ์ญาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น บอกว่า รัฐบาลจะไม่ตรวจสอบหรือติดตามตัวบุคคลที่มาตอบคำถาม

น.ส.สุรางรัตน์กล่าวอีกว่า ในวันที่ 23 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น จะรวบรวมคำตอบจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 26 อำเภอและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในรอบแรก เพื่อส่งให้คณะกรรมการระดับจังหวัดสรุปภาพรวมของการตอบคำถามจากนั้นจะส่งข้อสรุปไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 30 มิ.ย.นี้

ส่วนข้อกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการแสดงความเห็นต่อประเด็นคำถามทั้ง 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีที่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น ผู้นี้กล่าวว่า ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะหลังจากตอบคำถามแล้ว รัฐบาลจะไม่ไปตรวจสอบหรือติดตามตัวบุคคล รัฐบาลต้องการเพียงแค่ข้อมูลภาพรวมเท่านั้น

สำหรับขั้นตอนการร่วมแสดงความเห็นต่อประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ผู้ที่แสดงความคิดเห็นจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรายการอื่นๆ ตามแบบสอบถามความคิดเห็น พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็น

เหตุผลที่ต้องกรอกข้อมูลอย่างละเอียดนั้น นายกฤษฎากล่าวว่า เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลเท่านั้น พร้อม ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องและไม่มีผลกับเรื่องของการเลือกตั้ง

 

image_pdfimage_print