นครพนม – ประมวลภาพข่าวโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน รุ่น 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ของเดอะอีสานเรคคอร์ด ที่โรงแรมพักพิงอิงโขง จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา หัวข้อในครั้งนี้คือเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่วนการอบรมครั้งที่ 3 แตกต่างจาก 2 ครั้งที่ผ่านมา ตรงที่มีการนำผู้เข้าอบรมลงพื้นที่เพื่อทำข่าวและถ่ายภาพในสถานการณ์จริง โดยการอบรมครั้งต่อไป จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย. ที่จะถึงนี้ ที่จ.นครพนม

นางสาวปรียาลักษณ์ บุญมั่น บรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจ สถานีโทรทัศน์ TNN24 (ขวามือ) เป็นวิทยากรฝึกอบรมร่วมนักข่าวร่วมกับนายบูรพา เล็กล้วนงาม บรรณาธิการภาษาไทย เดอะอีสานเรคคอร์ด

 

ช่วงบอกเล่าประสบการณ์การทำงานเป็นการเปิดคลิปวีดีโอรายงานข่าวของช่อง TNN 24 เรื่องการช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกหลอกลวงไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซียของนางสาวปรียาลักษณ์ บุญมั่นและทีมงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการเสาะหาและติดตามข้อมูลเพื่อนำมาผลิตข่าว

 

นายบัณฑิตวิทยา เตตานัง ผู้เข้าร่วมอบรมจาก จ.บึงกาฬ (ซ้ายมือ) นำเสนอประเด็นที่จะทำข่าวเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนไทยพุทธกับคนไทยมุสลิมใน จ.บึงกาฬ กรณีคนไทยพุทธต่อต้านการสร้างมัสยิด

 

นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา ผู้เข้าร่วมอบรมจาก จ.มุกดาหาร (ซ้ายมือ) แสดงความเห็นต่อประเด็นข่าวที่นายบัณฑิตวิทยานำเสนอ กรณีคนไทยพุทธต่อต้านการสร้างมัสยิดของคนไทยมุสลิมที่ จ.บึงกาฬ

นางสาวพิมพ์กมล พิจิตรศิริ ผู้เข้าร่วมอบรมจาก กรุงเทพฯ (ซ้ายมือ) นำเสนอประเด็นที่จะเขียนข่าวเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการหารายได้ของคนภาคอีสานที่เข้าไปทำงานที่กรุงเทพฯ

 

ช่วงการฝึกสัมภาษณ์และเรียนรู้จากพื้นที่จริง มีการแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มนี้ลงพื้นที่เพื่อทำข่าวผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม บริเวณ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

นายอดิศักดิ์ ตุ้มอ่อน (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) นักเคลื่อนไหวประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคอีสาน ติดตามผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

 

ผู้เข้าร่วมอบรมอีกกลุ่มลงพื้นที่ทำข่าวประเด็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำสงคราม บริเวณบ้านวังโพธิ์ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จากการประกาศใช้ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) ที่บังคับให้ผู้เลี้ยงปลากระชังต้องเสียค่าภาษีให้รัฐบาลตารางเมตรละ 100 บาทต่อปี

 

ตัวแทนผู้เลี้ยงปลากระชังที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) ที่บังคับให้ผู้เลี้ยงปลากระชังต้องจ่ายค่าตอบแทน ให้สัมภาษณ์กับผู้เข้าร่วมอบรม

 

นายบูรพา เล็กล้วนงาม ให้คำแนะนำต่อรายงานข่าวที่ผู้เข้าอบรมทั้ง 2 กลุ่มเขียนหลังจากลงพื้นที่จริง พร้อมทั้งคาดหวังให้ผู้เข้าอบรมแก้ไขรายงานข่าวให้สมบูรณ์เพื่อให้สามารถเผยแพร่ผ่านเดอะอีสานเรคคอร์ดได้

 

ผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้ฝึกอบรม และทีมงานเว็บไซด์ข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ด ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้น

image_pdfimage_print