ขอนแก่น – ชาวขอนแก่นผู้เดือดร้อนจากการย้ายบขส. 1 และ บขส. 2 ไปยัง บขส.แห่งที่ 3 เตรียมยื่นอุทธรณ์สู้คดี หลังศาลปกครองพิพากษายกฟ้องเนื่องจากเห็นว่า ประกาศกรมการขนส่งทางบกชอบด้วยกฎหมาย และการใช้ บขส.3 ที่อยู่นอกเมืองเหมาะสมกว่า

นายสวาท อุปฮาด หนึ่งในผู้ฟ้องคดีที่ฟ้องอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกับพวกรวม 4 คนต่อศาลปกครองขอนแก่น เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 (บขส.3) เพียงแห่งเดียว ลงวันที่ 21 ส.ค. 2558 เนื่องจากเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการย้ายจากสถานีโดยสารจาก บขส. แห่งที่ 1 และ บขส. แห่งที่ 2 (รถปรับอากาศ) ใจกลางเมืองขอนแก่น ไปยัง บขส. 3 ที่อยู่ไกลจากตัวเมืองกว่า 9 กิโลเมตรทำให้ประชาชนเดือดร้อน เปิดเผยหลังหารือเบื้องต้นว่า ตนกับพวกรวมเตรียมยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน หลังเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2560 ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษายกฟ้อง   

นายสวาท อุปฮาด (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมกับประชาชนจาก อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก บขส. 1 และ บขส. 2 จ.ขอนแก่น แล้วให้ใช้ บขส. 3 แทน มาร่วมฟังคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่น

นายสวาทกล่าวอีกว่า ตนเชื่อว่าศาลจะยกฟ้อง เพราะขั้นตอนการพิจารณาคดีได้นำข้อกฎหมายมาเป็นตัวตั้ง แต่ไม่ได้พิจารณาถึงความเดือดร้อนของประชาชน แต่พวกตนยังมีโอกาสยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ศาลเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2558 ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น ได้ทุเลาการบังคับใช้ประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว ที่ให้รถโดยสารประจำทางของ บขส. 1 และ บขส. 2 ไปจอดรับส่งผู้โดยสารที่ บขส. 3 เพียงแห่งเดียว โดยให้ รถโดยสารประจำทางหมวดที่ 3 และหมวดที่ 4 กลับมารับส่งผู้โดยสารที่ บขส. 1 ได้ตามเดิม จนกว่าจะมีคำพิพากษา ทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่ใช้รถโดยสารดังกล่าวบรรเทาลง

ประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนจากการกำหนดให้ใช้ บขส. 3 ที่อยู่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่นเพียงแห่งเดียวเห็นพ้องว่า จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลปกครองขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2560 ศาลปกครองขอนแก่นปกครองขอนแก่นพิพากษายกฟ้องกรณีที่นางสายเงิน กัลยา พร้อมกับพวก 157 คน ผู้ได้รับเดือนร้อนจากการประกาศของกรมการขนส่งทางบก ยื่นฟ้องคดีต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกกับพวกรวม 4 คน ขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย เนื่องจาก บขส. 3 อยู่ไกลตัวเมืองถึง 9 กิโลเมตร มีค่าใช้จ่ายเดินทางสูง ระบบสาธารณูปโภคไม่พร้อม ระบบการขนส่งเชื่อมต่อของบขส. 3 มาตัวเมืองขอนแก่นยังไม่พร้อม

ศาลพิจารณาแล้วว่า ประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ประกาศกรมการขนส่งทางบกไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น ประกาศที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีไม่ได้มีกำหนดให้ต้องมีการรับฟังความเห็นของประชาชน

กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างอีกว่า การกำหนดให้รถโดยสารเข้าใช้บขส. 3 เพียงแห่งเดียว ไม่มีความเหมาะสม ทำให้ผู้ใช้บริการต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดให้ใช้บขส. 3 เพียงแห่งเดียว เนื่องจากต้องการแก้ไขปัญหาจราจรแออัดในเขตเมืองและยังเป็นไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ จ.ขอนแก่น และมีการจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะให้บริการจึงทำให้การเชื่อมต่อการเดินทางเข้ามาในเขตเมืองมีความสะดวก

ศาลพิจารณาอีกว่า บขส. 3 มีความปลอดภัยเพียงพอ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีอาจจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์สาธารณะที่เกิดจากการลดปัญหาการจราจรและมลพิษในเขตเมืองแล้ว เห็นว่าการกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้บขส. 3  เพียงแห่งเดียว เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น ประกาศกรมการขนส่งทางบกจึงชอบด้วยกฎหมาย

การเคลื่อนไหวของประชาชนผู้เดือดร้อนจากประกาศกรมการขนส่งทางบกเป็นเหตุให้แกนนำที่นำมวลชนเคลื่อนไหวถูกดำเนินคดีข้อหาทำผิดพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ เป็นคดีแแรกหลังกฎหมายดังกล่าวประกาศใช้ อัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแขวงขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2558 โดยจำเลยทั้ง 7 คนที่ถูกฟ้อง ได้แก่ นายภัตธนสันต์ เสงี่ยมศรี จำเลยที่ 1 นายสมเดช คำสุ่ย จำเลยที่ 2 นายวัชรินทร์ เสริมศิริกาญจนา จำเลยที่ 3 นายบุญมี เต็งเจริญกุล จำเลยที่ 4 นายทวีวัฒน์ อนันตรักษ์ จำเลยที่ 5 นายสวาท อุปฮาด จำเลยที่ 6 และ นางสาวสมพร ศรีจำนง จำเลยที่ 7 แต่จำเลยที่ 3,4,5 และ 7 สารภาพว่า กระทำผิดตามที่ถูกฟ้อง ศาลจึงปรับ 5,000 บาท

ส่วนจำเลยที่ 1, 2 และ 6 ขอต่อสู้คดี ศาลแขวงขอนแก่นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ทำผิด ฐานจัดการชุมนุมฯ และเป็นผู้ร่วมชุมนุม ลงโทษจำคุกคนละ 1 เดือน 15 วัน ปรับ 9,000 บาท และส่วนจำเลยที่ 6 ศาลยกฟ้อง  

ทั้งนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 (บขส.เก่า) ตั้งอยู่บริเวณถนนประชาสโมสร สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 (สถานีขนส่งปรับอากาศ) ตั้งอยู่ที่บริเวณตรงข้ามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง และสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ตั้งอยู่นอกเมือง บริเวณถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก (เลี่ยงเมือง) ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น

 

image_pdfimage_print