น้ำท่วมบ้านเสียหายเพราะเตือนภัยไม่ชัดเจน

โดย ดานุชัช บุญอรัญ และ พงศธร กาพมณีย์

นครพนม-ชาวบ้านนาคูณทุ่ง ต.นาคูณใหญ่ เปิดเผยว่า เก็บสิ่งของในบ้านเพื่อหนีมวลน้ำที่ไหลบ่าจากจังหวัดสกลนครไม่ทันจึงเกิดความเสียหาย ด้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่า แจ้งเตือนลูกบ้านไปตามปกติโดยไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหนักเท่านี้

ชาวบ้านนาคูณทุ่ง ต.นาคูณใหญ่ (เรียงจากด้านหน้าไปหลัง) ได้แก่ นายสงวน ทัดสา นางคูณ พึ่งศรี นางพรม แสงศรีสุข นางแสวง ปิลอง และนายอชิตพล นิวงก์ษา ชี้ให้เห็นสภาพแม่น้ำอูนที่ลดลงแล้วแต่ยังเอ่อล้นตลิ่ง โดยเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา น้ำจากแม่น้ำอูนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมจนได้รับความเสียหาย

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2560 เดอะอีสานเรคคอร์ด ลงพื้นที่บ้านนาคูณทุ่ง หมู่ที่ 3 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม เพื่อติดตามผลกระทบของการระบายน้ำจากจังหวัดสกลนครพื้นที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม โดยมวลน้ำจากจังหวัดสกลนครไหลผ่านแม่น้ำอูนก่อนไหลลงสู่แม่น้ำศรีสงครามและแม่น้ำโขงตามลำดับ ทำให้หมู่บ้านนาคูณทุ่งซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอูนกลายเป็นพื้นที่รับน้ำ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา นานเกือบ 2 สัปดาห์

นางแสวง ปิลอง กับร่องรอยของน้ำท่วมบ้าน ที่ บ.นาคูณทุ่ง ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม

นางแสวง ปิลอง อายุ 76 ปี ชาวบ้านนาคูณทุ่ง กล่าวย้อนถึงช่วงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา ก่อนน้ำท่วม 1 วัน มีการประกาศแจ้งเตือนด้วยระบบเสียงตามสายจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้านว่าจะมีมวลน้ำจากจังหวัดสกลนครไหลมายังพื้นที่บ้านนาคูณทุ่ง แต่ประกาศดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าน้ำจะท่วมมากขนาดไหนและท่วมนานเท่าไหร่จึงไม่ได้เตรียมเก็บสิ่งของเพื่อหนีน้ำ เมื่อน้ำเริ่มท่วมในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมาทำให้เก็บสิ่งของเครื่องใช้ไม่ทันจึงเกิดความเสียหาย ส่วนช่วงที่น้ำท่วมตนก็ไม่กล้าอยู่อาศัยที่บ้านจึงไปพักอยู่ที่บ้านของคนอื่น

“มื่อน้ำท่วมได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศตอนแลงว่าให้ระวังน้ำท่วม แต่กะบ่บอกว่าท่วมจั่งใด๋ เลยบ่คึดว่าสิท่วมคักปานนี้ พอน้ำมันหลั่งมา ข้าวของอีหยังกะเลยบ่ทันเก็บจักอย่าง” นางแสวงกล่าว

นายอชิตพล นิวงก์ษา (เสื้อชมพู) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ.นาคูณทุ่ง ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม และนายสงวน ทัดสา พาผู้สื่อข่าวเดินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบนถนนในหมู่บ้าน

จากสภาพภูมิประเทศที่บ้านนาคูณทุ่งอยู่ติดริมแม่น้ำอูนทำให้ในช่วงหน้าฝนจะเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งอยู่เสมอ แต่น้ำท่วมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่วมมากกว่าทุกปี

นายอชิตพล นิวงก์ษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ.นาคูณทุ่ง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา นายอำเภอนาหว้าได้เดินทางมายัง ต.นาคูณใหญ่ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมพร้อมแนะนำให้ผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์มวลน้ำในลำน้ำอูนเพิ่มระดับ แต่คำแนะนำดังกล่าวไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องความเร็วของมวลน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวรวมถึงไม่มีข้อมูลการปล่อยน้ำของเขื่อนน้ำอูนลงมาสมทบ ทำให้การประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้ดำเนินเป็นไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์

“บ่ฮู้ว่าเขื่อนน้ำอูนเขาสิปล่อยน้ำลงมาสมทบ ที่ทำก่อนน้ำท่วมเลยมีแต่แจ้งเตือนผ่านเสียงตามสายที่เฮาใช้แจ้งข่าวกันทั่วไป อีกอย่างแถวนี้กะบ่มีน้ำท่วมหนักมาเกือบสามสิบปีแล้ว พ่อและชาวบ้านกะเลยบ่คิดว่ามันจะท่วมหนัก เลยบ่ได้พากันเตรียมรับมือ” นายอชิตพลกล่าว

หมายเหตุ ดานุชัช บุญอรัญ และ พงศธร กาพมณีย์ เป็นผู้เข้าอบรมโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน ประจำปี 2560