สกลนคร – ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน อ.วานรนิวาส ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอวานรนิวาส ให้หยุดโฆษณาชวนเชื่อ บอกแต่ข้อดีของเหมืองโพแทชแต่ปิดบังผลกระทบ และเรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐให้ทำตัวเป็นกลาง

นายรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส (เสื้อดำ) รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน อ.วานรนิวาส เพื่อขอให้ระงับการประชาสัมพันธ์ขุดเจาะแร่โพแทชและให้เจ้าหน้าที่รัฐวางตัวเป็นกลาง

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน อ.วานรนิวาส จำนวนประมาณ 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เพื่อขอให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวเป็นกลาง กรณีการขุดเจาะสำรวจแร่โพแทชของบริษัท ไชน่า หมิงต๋า คอร์ปอเรชัน (ประเทศไทย) จำกัด และขอให้ระงับคำสั่งที่เป็นการประชาสัมพันธ์การสำรวจแร่โพแทชในพื้นที่ อ.วานรนิวาส

ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน อ.วานรนิวาส ในที่นี้ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ฮักน้ำยามแพงห้วยโทง กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส กลุ่มชาววังใจหิน กลุ่มแหลมทองใจเสือ และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 ห.

หนังสือร้องเรียนของภาคีเครือข่ายฯ ระบุว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา นายอำเภอวานรนิวาสได้ส่งเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์การเจาะสำรวจโพแทชของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ถึงทุกหัวหน้าส่วนราชการให้นำไปปิดประกาศ โดยมีข้อมูลเชิงโฆษณาชวนเชื่อ เช่น บอกว่าการเปิดเหมืองจะทำให้ได้ปุ๋ยราคาถูก เป็นต้น แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ ซึ่งเป็นการปิดบังข้อมูลที่แท้จริง และจะทำให้เกิดความสับสนว่าโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจการของรัฐ รวมถึงจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งในพื้นที่รุนแรงขึ้น

ภาคีเครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องให้นายอำเภอออกคำสั่งระงับการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว และขอให้นายอำเภอ ทหาร องค์การบริหารส่วนตำบล ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วางตัวเป็นกลาง หยุดติดตามการเคลื่อนไหวของประชาชน หยุดปิดกั้นการรับและเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหมืองแร่ ภาคีเครือข่ายฯ ขอให้นายอำเภอชี้แจงและสั่งการตามข้อเรียกร้องโดยด่วนและแจ้งเป็นหนังสือภายใน 3 วัน หากเพิกเฉย ภาคีเครือข่ายฯ จะยกระดับการเรียกร้องและร้องเรียนต่อไป

นายนงค์ชัย พันธ์ดา ประชาชนบ้านวังบง หมู่ 12 ต.วานรนิวาส ยืนยัน จะคัดค้านการทำเหมืองแร่โพแทชในพืนที่ อ.วานรนิวาส อย่างเต็มที่

นายนงค์ชัย พันธ์ดา อายุ 45 ปี ตัวแทนกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส กล่าวว่า นายอำเภอได้รับหนังสือจากภาคีเครือข่ายฯ และรับปากว่าจะตอบหนังสือภายใน 7 วัน ว่าจะระงับการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวหรือไม่ ที่ต้องใช้เวลามากกว่า 3 วัน เพราะจะต้องประชุมร่วมกับจังหวัดสกลนครก่อน นายอำเภอยังบอกอีกว่า นายอำเภอไม่มีอำนาจตัดสินใจสั่งการเรื่องการประชาสัมพันธ์ เพราะ กพร. มีหนังสือลงมาหานายอำเภอให้ส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปเผยแพร่แก่ประชาชน

ตัวแทนกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาสเล่าอีกว่า จากที่ตกลงกันว่า พวกตนจะเข้าพบนายอำเภอและพูดคุยที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ แต่เนื่องจากตนสังเกตว่ามีเจ้าที่ทหารและตำรวจในเครื่องแบบมาสังเกตการณ์ประมาณ 20 นาย โดยมีบางส่วนรออยู่ที่ห้องประชุม ภาคีเครือข่ายฯ รู้สึกไม่ไว้ใจ จึงขอยื่นหนังสือที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอวานรนิวาสแทน

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเจาะสำรวจแร่โพแทชติดอยู่ที่ศาลาประชาคมบ้านวังบง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ตัวแทนกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาสกล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีการติดโปสเตอร์ของ กพร. ที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้านใน อ.วานรนิวาส ส่วนเอกสารที่เป็นแผ่นพับยังไม่มีการแจกจ่ายให้ประชาชน แต่เนื้อหาของแผ่นพับและโปสเตอร์มีความคล้ายกัน คือ บอกว่าเหมืองโพแทชจะทำให้ได้ปุ๋ยราคาถูก ลดการนำเข้า เพิ่มรายได้ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี แต่ตนรู้สึกว่าข้อมูลเหล่านี้ตรงข้ามกับข้อมูลที่ตนพบเห็นและเคยศึกษามา เช่น ไม่มีการพูดถึงผลกระทบเชิงนิเวศ หรือมลพิษที่จะเกิดขึ้น รวมถึงความสัมพันธ์ในชุมชนที่เปลี่ยนไปหลังจากบริษัทเข้ามาขุดเจาะสำรวจแร่ ที่น่าเป็นห่วงคือ การใช้น้ำบาดาลของชุมชนในการอุปโภคบริโภคอาจได้รับผลกระทบ เพราะการขุดเจาะลงไปใต้พื้นดิน อาจทำให้ชั้นเกลือกับชั้นน้ำบาดาลไหลหากัน จนไม่สามารถใช้น้ำบาดาลได้เหมือนปัจจุบัน และการทำเหมืองแร่ที่ต้องทำบนพื้นที่สูง อาจทำให้น้ำเกลือไหลลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมจนไม่สามารถทำการเกษตรได้

“จุดยืนของกลุ่มเราคือ ไม่อยากให้เกิดเหมืองแร่ เราคัดค้านเต็มที่ เพราะเราศึกษาผลกระทบมา ถ้ามีเหมืองแร่ ก็ไม่มีเรา” นายนงค์ชัยย้ำ

นายรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส (ผูกเนคไท ใส่แว่น) ร่วมกับบริษัท ไชน่า หมิงต๋า แจกอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส เมื่อปลายเดือน สิงหาคมที่ผ่านมา

นายนงค์ชัยเล่าว่า เมื่อปลายเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ จ.สกลนคร  บริษัทฯ ได้แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส มูลค่า 120,000 บาท โดยมีนายอำเภอวานรนิวาสร่วมงานด้วย ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงทำเช่นนี้ ซึ่งเป็นเหมือนกับการเลือกข้าง

กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โพแทช ให้แก่ บริษัท ไชน่า หมิงต๋า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในพื้นที่ อ.วานรนิวาส จำนวน 12 แปลง เนื้อที่รวม 116,875 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่ ต.วานรนิวาส ต.ศรีวิชัย ต.ขัวก่าย ต.ธาตุ ต.นาคำ และ ต.คอนสวรรค์ อาชญาบัตรพิเศษมีอายุ 5 ปี จนถึงวันที่ 4 ม.ค. 2563

image_pdfimage_print