โดยศตานนท์ ชื่นตา

สกลนคร – ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้ปลัดจังหวัดรับหนังสือจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชน อ.วานรนิวาส ที่มาร้องเรียนกรณีนายอำเภอวานรนิวาสให้ประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีของเหมืองแร่โพแทช

ป้ายคัดค้านการสร้างเหมืองแร่โพแทช ที่อ.วานรนิวาส และการสนับสนุนการแบนสารกำจัดวัชพืชในการเกษตรที่มีอันตราย ที่หน้าศาลากลางจ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560 ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน อ.วานรนิวาส ร่วมกับ เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง จ.สกลนคร เคลื่อนไหวแสดงพลังสนับสนุนการแบนสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ซึ่งใช้กำจัดวัชพืชในการเกษตร ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน อ.วานรนิวาส ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ฮักน้ำยามแพงห้วยโทง กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส กลุ่มชาววังใจหิน กลุ่มแหลมทองใจเสือ และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 ห.

สาเหตุที่ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน อ.วานรนิวาส ไปยื่นหนังสือร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง เนื่องจากสารตั้งต้นของสารพิษทางการเกษตรมาจากแร่โพแทช ฉะนั้นถ้าต้องการเรียกร้องให้ยกเลิกการนำเข้าสารพิษทางการเกษตรก็ควรเชื่อมต่อถึงการเรียกร้องให้ยกเลิกการทำเหมืองแร่โพแทชด้วย อีกเรื่องคือภาคีเครือข่ายภาคประชาชนฯ เคยมาที่ศาลากลางจังหวัดสกลนครเพื่อขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หลายครั้งแล้ว แต่ผู้ว่าฯ ไม่เคยอยู่ ภาคีเครือข่าวภาคประชาชนฯ จึงคิดว่า ถ้าได้มายื่นหนังสือพร้อมกับเครือข่ายสนับสนุนการแบนฯ ก็คงได้พบกับผู้ว่าฯ 

ต่อมา ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนฯ ได้ขอยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กรณีการประชาสัมพันธ์ข้อดีของเหมืองแร่โพแทชในพื้นที่อ.วานรนิวาส

กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ ว่าที่ร.ต. รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส ส่งเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์การเจาะสำรวจโพแทชของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ถึงทุกหัวหน้าส่วนราชการให้ปิดประกาศโปสเตอร์ โดยมีข้อมูลเชิงโฆษณาชวนเชื่อ เช่น การบอกว่าการเปิดเหมืองจะทำให้ได้ปุ๋ยราคาถูก เป็นต้น แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของเหมืองโพแทช ซึ่งแสดงถึงความไม่เป็นกลางในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนฯ ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอวานรนิวาส ขอให้ระงับการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว โดยนายอำเภอวานรนิวาส จะให้คำตอบภายใน 7 วัน

ตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน อ.วานรนิวาส ยื่นหนังสือถึงนายนภดล จารุพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร กรณีการประชาสัมพันธ์ข้อดีของเหมืองแร่โพแทชในพื้นที่อ.วานรนิวาส

แต่หลังจากนายวิทยารับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตราย แล้ว นายวิทยาไม่ยอมออกมารับหนังสือจากตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนฯ โดยให้เหตุผลว่าติดภารกิจมากและมีภารกิจเร่งด่วน แล้วให้ปลัดจังหวัดสกลนครออกมารับหนังสือแทน ทำให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนฯ เกิดความสงสัยถึงท่าทีของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ศตานนท์ ชื่นตา เป็นผู้เข้าอบรมโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสานของเดอะอีสานเรคคอร์ด ประจำปี 2560

image_pdfimage_print