โดยอติเทพ จันทร์เทศ

ขอนแก่น – นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมร่วมกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง White Shadow ซึ่งเป็นภาพยนต์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ได้สำเร็จ หลังจากถูกแบนในปีที่แล้ว ด้านอาจารย์ผู้สอนวิชาสันติศึกษาเชื่อว่า นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์

โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรื่อง White Shadow

เมื่อ 13 ก.ย. 2560 นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) หรือองค์การนิรโทษกรรมสากล จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง White Shadow (ไวท์ชาโด้) ภายใต้โครงการ PEACE STUDY WORKSHOP WITH ALBINISM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสันติศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะปัญหาการล่าคนผิวเผือกในประเทศมาลาวีและแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา

ความพยายามจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง White Shadow ในปีนี้ถือเป็นครั้งที่สอง หลังจากปีที่ผ่านมาถูกห้ามไม่ให้จัดกิจกรรม แต่ปีนี้ผู้จัดได้ทำตามระเบียบของทางคณะ และขออนุญาตผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ จึงสามารถจัดงานได้

ชื่องานคือ White Shadow ตอน write for rights หนังมีชีวิต ช่วงเช้ามีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ โดยมีนายชูเวช เดชดิษฐรักษ์ จากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง White Shadow และการร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ภาพยนตร์เรื่อง White Shadow ฉายครั้งแรก เมื่อปี 2556 เล่าเรื่องของเอเลียส เด็กหนุ่มผิวเผือกที่ต้องหลบหนีการตามล่าของพ่อมดหมอผีที่ต้องการใช้กะโหลกและอวัยวะของคนผิวเผือกเพื่อทำของขลัง ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย Noaz Deshe และได้รับรางวัลจากเทศกาลหนังเมืองเวนีซ ประเทศอิตาลี

“White shadow ทำให้เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน เป็นเรื่องที่หดหู่ สะเทือนใจเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นมนุษย์ มากขึ้นเช่นกัน” นางสาวอัจฉริยา นาทันตอง นศ.คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ผู้ร่วมกิจกรรม กล่าว

นายธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.ขอนแก่น

นายธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ อาจารย์ผู้สอนวิชาสันติศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.ขอนแก่น มีความภูมิใจที่นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมที่ดีต่อสังคม กิจกรรมนี้เป็นโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เชื่อว่านักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดเมื่อเรียนจบและเป็นนักพัฒนาสังคม แม้การจัดกิจกรรมจะมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง และต้องกล้ำกลืนทำสิ่งที่ไม่เต็มใจทำ แต่ถือว่าอุปสรรคทำให้นักศึกษามีความรู้ว่าการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย

“ถ้าพูดในแง่ผลประโยชน์ สิ่งที่ได้ผมว่ามันจะเป็นคุณูปการต่อสังคม เมื่อนักศึกษาคนหนึ่งเขาเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ เขาเห็นคุณค่าของสันติวิธี เขาเห็นคุณค่าของเสรีภาพ เห็นมนุษย์เท่ากัน ผมเชื่อว่ามันจะทำให้สังคมดีขึ้นเรื่อยๆ” นายธนพฤกษ์กล่าว

นางสาวปนัดดา ประเสริฐศรี นักศึกษา ม.ขอนแก่น ตัวแทนผู้จัดงาน กล่าวว่า ประทับใจที่งานเกิดขึ้นได้เป็นงานที่คาดหวังอยากให้เกิดขึ้น การจัดงานเปรียบเสมือนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ทำให้ได้มองเห็นคนในมุมมองที่แตกต่าง มองอย่างเข้าใจ ไร้อคติ ได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับสันติศึกษาจะเกิดขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ  PEACE STUDY WORKSHOP WITH ALBINISM ของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังของคนหนุ่มสาวที่อยากจะเรียนรู้ และอยากมีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการฉายภาพยนตร์โดยเฉพาะปัญหาการล่าคนผิวเผือกในประเทศมาลาวีและแทนซาเนีย

อติเทพ จันทร์เทศ เป็นผู้เข้าอบรมโครงการนักข่าวภาคอีสานของเดอะอีสานเรคคอร์ด ประจำปี 2560

image_pdfimage_print