นครพนม – เดอะอีสานเรคคอร์ดจัดโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน รุ่น 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเดอะริเวอร์ จ.นครพนม โดยมีกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมลงพื้นที่จริงเพื่อฝึกหัดเขียนข่าวและถ่ายภาพ

นายพีระ ส่องคืนอธรรม บรรณาธิการฝ่ายวัฒนธรรม เดอะอีสานเรคคอร์ด (ซ้ายมือ) และนายบูรพา เล็กล้วนงาม ผู้ช่วยบรรณาธิการ ภาษาไทย เดอะอีสานเรคคอร์ด (ขวามือ) เป็นวิทยากรฝึกอบรม

 

นายสุวิทย์ กุหลาบวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง “ชนบทไทย 4.0 ก้าวหน้าหรือล้าหลัง”

 

การฝึกทำข่าวในสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรม กลุ่มที่ 1 ที่หมู่บ้านเสียงปืนแตก บ้านนาบัว ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

 

ผู้ฝึกอบรมกลุ่มที่ 1 กำลังสัมภาษณ์นางไพรินทร์ เหลื่อมเภา น้องสาวของสหายเสถียร ชาวบ้านนาบัว คนแรก ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์วันเสียงปืนแตก เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2508

 

ผู้เข้าอบรมจากกลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่ฝึกทำข่าวพื้นที่ประสบอุทกภัย บ้านนาคูณทุ่ง หมู่ที่ 3 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม โดยกำลังสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน (เสื้อชมพู)

 

นายพงศธร กาพมณีย์ ผู้เข้าร่วมอบรมจาก จ.อุดรธานี

 

ผู้เข้าร่วมอบรบ กลุ่มที่ 2 ฝึกหัดถ่ายภาพประกอบรายงานข่าวน้ำท่วม ริมฝั่งแม่น้ำอูน จ.นครพนม

 

วันสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 กลุ่ม นำเสนอรายงานข่าวที่ได้จากการลงพื้นที่ทำข่าวในสถานที่จริง เพื่อให้วิทยากรฝึกอบรมให้คำชี้แนะถึงรูปแบบและวิธีการเขียนข่าว

 

วิทยากรฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้จัดการโครงการฯ ผู้ประสานงานโครงการฯ ถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา

image_pdfimage_print