โดยภานุภพ ยุตกิจ

อุบลราชธานี – ชาวบ้านทุ่งหนองใหญ่ ต.ช่องเม็ก ทวงถามงบประมาณก่อสร้างสะพานเข้าสู่ตัวเมืองแทนสะพานเก่าที่ชำรุดจนขาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว หลังจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณายุติการช่วยเหลือเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ขณะที่ อบต.ช่องเม็ก ยังไม่บรรจุแผนก่อสร้างสะพานเข้าไปในแผนพัฒนา

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2561 นายศรีเมือง กานิล อายุ 63 ปี ชาวบ้านทุ่งหนองใหญ่ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ที่ผ่านมา กลุ่มตัวแทนชาวบ้านทุ่งหนองใหญ่ ม.8 กว่า 10 คน เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก (อบต.ช่องเม็ก) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อทวงถามงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามระหว่างบ้านทุ่งหนองใหญ่ ม. 8 กับ บ้านด่านเม่น ม. 10 ต.ช่องเม็ก แทนสะพานเดิมที่เสียหายมาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560

ชาวบ้านทุ่งหนองใหญ่กับสะพานที่พังลงหลังฤดูน้ำหลาก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2560

ชาวบ้านทุ่งหนองใหญ่ผู้นี้กล่าวว่า สะพานดังกล่าวเป็นสะพานไม้ใช้งบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ช่องเม็ก จำนวน 100,000 บาท สร้างขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านหมู่ 8 กว่า 200 ครัวเรือน และชาวบ้านหมู่ 10 บางครัวเรือนที่มีที่ทำกินอยู่ฝั่งหมู่ 8 ใช้เพื่อสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรเข้าไปยังตัวเมืองตำบลช่องเม็กและตัวอำเภอสิรินธร ในระยะทางที่ใกล้กว่าเส้นทางเดิม ประมาณ 5 กิโลมตร โดยที่ผ่านมารถยนต์ทุกประเภทสามารถสัญจรได้ แต่เนื่องจากเป็นสะพานไม้ทำให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่นิยมสัญจรผ่าน

ส่วนสาเหตุที่สะพานชำรุด นายศรีเมืองกล่าวว่า เนื่องจากสะพานมีโครงสร้างส่วนใหญ่ทำจากไม้ยูคาลิปตัสจึงผุพังง่ายและมีอายุการใช้งานสั้น สะพานเริ่มชำรุดตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมปีที่ผ่านมา และเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำจึงซัดสะพานขาดลง

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม ปี 2560 ขณะที่สะพานเริ่มชำรุดผุพัง ชาวบ้านทุ่งหนองใหญ่ได้ร้องเรียนไปยัง อบต.ช่องเม็ก เพื่อขอให้ซ่อมแซมหรือสร้างสะพานให้ใหม่ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2560 อบต.ช่องเม็ก ทำหนังสือเสนอโครงการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อบจ.อุบลราชธานี) ตามหนังสือที่ 78501/64 เพื่อของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มูลค่า 3 ล้าน 5 แสนบาท

ต่อมา เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2560 อบต.ช่องเม็ก ได้ทำหนังสือที่ อบ.78501/74  ส่งถึงผู้ใหญ่บ้านทุ่งหนองใหญ่โดยเนื้อหาระบุว่า งบประมาณของ อบต.ไม่เพียงพอ จึงทำเรื่องของบประมาณไปยัง อบจ.อุบลราชธานี แล้วจะดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2560

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทุกภาคส่วนเข้าใจว่า จะมีการดำเนินการก่อสร้างสะพานใหม่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงไม่มีการเรียกร้องให้ซ่อมแซมหรือก่อสร้างสะพานไม้เช่นเดิม

นายศรีเมืองเปิดเผยว่า อบต.ช่องเม็ก เคยรับปากว่าจะของบประมาณจาก อบจ.อุบลราชธานีเพื่อสร้างสะพานใหม่ แต่เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือแจ้งว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุเข้าในแผนพัฒนา 4 ปีของ อบต.ช่องเม็ก จังหวัดจึงยุติการให้ความช่วยเหลือ ทำให้ชาวบ้านทุ่งหนองใหญ่ต้องเดินทางมาติดตามรายงานงบประมาณจาก อบต.ช่องเม็ก ว่าเพราะเหตุใดนายเฉลิมพลจึงมีหนังสือยุติการให้ความช่วยเหลือ

ชาวบ้านทุ่งหนองใหญ่พบสะพานชำรุดตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560 แต่ไม่มีการซ่อมแซมจนสะพานขาดในที่สุด

นายศรีเมืองระบุว่า หากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ชาวบ้านทุ่งหนองใหญ่จึงขอเสนอให้มีการประกาศยกเลิกหรือยกเว้นการเก็บภาษีจากประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน แล้วประชาชนจะนำเงินมาสร้างสะพานกันเองโดยไม่ต้องพึ่งพารัฐบาล

ชาวบ้านทุ่งหนองใหญ่ยื่นหนังสือถึงน.ส.ดุษณี ขอนงูเหลือม หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ช่องเม็ก เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2561

น.ส.ดุษณี ขอนงูเหลือม หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ช่องเม็ก ซึ่งเป็นผู้รับเรื่องจากชาวบ้านทุ่งหนองใหญ่แทนปลัด อบต.ช่องเม็ก กล่าวว่า อบต.ช่องเม็กไม่ได้บรรจุโครงการซ่อมแซมสะพานเข้ามาในแผนพัฒนา 4 ปี เนื่องจากการทำโครงการต้องมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และต้องดำเนินการล่วงหน้าในปีงบประมาณ 2560 แต่ที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการทำประชาคม มีเพียงการตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนเท่านั้น

น.ส.ดุษณีกล่าวอีกว่า สาเหตุที่ไม่สามารถซ่อมแซมหรือก่อสร้างสะพานใหม่ให้ได้ตั้งแต่แรก เนื่องจาก อบต.ช่องเม็ก มีงบประมาณประจำปี 2560 ไม่เพียงพอ ส่วนหนังสือจากนายเฉลิมพลที่ระบุว่าให้ยุติเรื่องการช่วยเหลือนั้น ตนไม่ทราบรายละเอียด

ภานุภพ ยุตกิจ เป็นผู้เข้าอบรมโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสานของเดอะอีสานเรคคอร์ด ประจำปี 2560

 

image_pdfimage_print