สกลนคร – ตัวแทนเครือข่ายประชาชนวานรนิวาส อ.วานรนิวาส กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอเอกสารแนบท้ายการขุดเจาะสำรวจแร่โปแตชและแผนผังสำรวจแร่ของบริษัทไชน่าหมิงต๋า โปแตช คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เบื้องต้นหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลครเป็นผู้รับหนังสือ

นางสาวณัฎฐินา สาระรักษ์ หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลครเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนเครือข่ายประชาชนวานรนิวาส

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา บริเวณสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ตัวแทนเครือข่ายประชาชนวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนครประมาณ 30 คน เข้ายื่นหนังสือขอเอกสารแนบท้ายการขุดเจาะสำรวจแร่โปแตชและแผนผังสำรวจแร่ของบริษัทไชน่าหมิงต๋า โปแตช คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เนื่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยังไม่ยังเปิดเผยข้อมูลการสำรวจขุดเจาะแร่โปแตสให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

เบื้องต้นนางสาวณัฎฐินา สาระรักษ์ หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลครเป็นผู้รับหนังสือ ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารจาก กอ.รมน.และเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลจังหวัดร่วมสังเกตการณ์การยื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าว

สืบเนื่องจากกรณีบริษัทไชน่าหมิงต๋าฯ ได้รับอาชบัตรพิเศษสำรวจแร่โปแตชในเขตอำเภอวานรนิวาส จำนวน 12 แปลง พื้นที่116,875 ไร่ ครอบคลุม 6 ตำบล 82 หมู่บ้าน และเริ่มทำการขุดเจาะสำรวจตั้งแต่กลางปี 2559 แต่ต้องยุติลงหลังทำได้เพียง 2 หลุม เนื่องจากประชาชนในพื้นที่รวมตัวคัดค้าน ด้วยหวั่นเกรงผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหารและการแย่งชิงน้ำใช้ในพื้นที่ และกลายเป็นกระแสความขัดแย้งมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทไชน่าหมิงต๋าฯ ยังคงพยายามเปิดหลุมเจาะสำรวจใหม่ให้ได้ก่อนหมดอายุอาชบัตรในต้นปี 2563

นางศรี ชันถาวร ตัวแทนเครือข่ายประชาชนวานรนิวาสกล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายฯ ได้เข้ามายื่นหนังสือเพื่อขอเอกสารแนบท้ายการขุดเจาะสำรวจมาแล้วถึง 3 ครั้ง และไดติดตามทวงถามอีก 2 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ได้มายื่นหนังสืออีกครั้ง เนื่องจากสามครั้งที่ผ่านมา ทางเครือข่ายฯ ไม่เคยได้รับข้อมูลแต่อย่างใด

นางศรียังเผยอีกว่า การเดินทางมาจากอำเภอวานรนิวาสซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครถึงกว่า 80 กิโลเมตรนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อย การที่ทางเคือข่ายฯ ต้องเดินทางมาถึง 4 ครั้ง โดยที่ไม่รู้ว่าจะได้เห็นข้อมูลข่าวสารนั้นหรือไม่

“ครั้งก่อนมาขอ อุตสาหกรรมจังหวัดก็บอกให้ไปขอที่กระทรวงอุตสาหกรรม ที่โน้นก็บอกให้กลับมาขอที่นี้ เตะถ่วง ทำเหมือนเราเป็นลูกฟุตบอล” นางศรีกล่าว

ตัวแทนเครือข่ายฯ ผู้นี้ยังย้ำอีกว่า การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิของประชาชนตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงแผนการสำรวจ แผนที่แผนผังการสำรวจ วิธีการสำรวจว่าจะใช้อะไรขุด ขุดแล้วดินแร่ที่ปนเปื้อนขึ้นมาบริษัทฯ จะเอาไปไว้ที่ไหน “แต่ทำไมอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครต้องกีดกันเรา เขาไม่ทำหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิทธิของประชาชนที่จะรับรู้ได้ และการกีดกันการเข้าถึงข้อมูลนี้ก็ถือว่าละเมิดสิทธิของเรา” นางศรีกล่าว

นางมะลิ แสนบุญศิริ ตัวแทนเครือข่ายฯ อีกคนกล่าวว่า ตนไม่เข้าใจว่าทำไมหน่วยงานรัฐจึงไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชน ทั้งที่เป็นบ้านของพวกเรา ทุกวันนี้ ประชาชนต้องอยู่อย่างหวาดระแวง

“เห็นรถขนปูน เห็นรถหัวจักรแล่นผ่านก็กลัว ต้องพากันขับรถไล่ตามดู เราไม่อยากได้ แต่ทำไมต้องมาปิดปังข้อมูลกับประชาชน พร้อมย้ำว่า อย่าฆ่าประชาชนด้วยเหมืองฯเลยขอให้เราตายด้วยความแก่เฒ่าเถอะ” นางมะลิเผย

นางสาวณัฎฐินา สาระรักษ์หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครผู้รับหนังสือร้องเรียนกล่าวว่า อำนาจที่จะอนุญาตให้เอกสารแนบท้ายการขุดเจาะสำรวจแร่โปแตชนั้นขึ้นอยู่กับหัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดจะอนุญาตหรือไม่ และวันนี้หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครก็ไม่อยู่ในวันนี้

“ที่ผ่านมาทางอุตสาหกรรมจังหวัดยังไม่มีแผนการสำรวจของบริษัทฯ เช่นกันว่าจะเจาะสำรวจจุดไหน เมื่อไหร่ โดยทางบริษัทจะทำหนังสือเข้ามาแจ้งเมื่อจะมีการขุดเจาะเป็นครั้งๆ ไป” นางสาวณัฎฐินาเปิดเผยพร้อมย้ำว่า สิทธิการอนุญาตให้ขุดเจาะอยู่ที่เจ้าของที่ดิน ซึ่งประชาชนควรจะไปถามจากเจ้าของที่ดินเอง

แม้ว่าวันนี้ทางเครื่อข่ายประชาชนวานรนิวาสจะยังไม่ได้รับเอกสารแนบท้ายการเจาะสำรวจรวจแร่หรือเอกสารแนบท้ายอาชญาบัตรพิเศษที่ทางกลุ่มได้ร้องเรียนขอมาเป็นเวลานานกว่า 1 ปี ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่ยื่นหนังสือร้องเรียนขอเอกสารดังกล่าว

“จะไม่ยอมรออีกต่อไป หากครบกำหนดเวลาที่สมควรแล้ว อุตสหกรรมจังหวัดไม่แจ้งหรือไม่ส่งข้อมูลข่าวสารที่ร้องขอให้ ชาววานรฯ ก็จะร้องต่อหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป ว่าอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและจะร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารต่อไป” นางมะลิ แสนบุญศิริ กล่าวย้ำก่อนทางเครือข่ายฯ จะแยกย้ายและเดินทางกลับอำเภอวานรนิวาส

 

image_pdfimage_print