ขอนแก่น – “ตัวแทน “we walk เดินมิตรภาพ” ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอให้เจ้าหน้าตำรวจอำนวยความสะดวกให้กับการชุมนุมตามคำสั่งศาลปกครองกลาง

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนเครือข่ายประชาชนภายใต้ชื่อ People GO Network ที่จัดกิจกรรม “we walk เดินมิตรภาพ” ซึ่งเดินจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมชาติ โสตะ เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนในการรับหนังสือ เพื่อขอให้ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ควบคุม กำกับและดูแลไม่ให้มีการปิดกั้นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของเครือข่ายฯ ในช่วงที่เครือข่าย ฯ เดินเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2561

นายเอกชัย อิสระทะ (คนซ้ายสุด) ตัวแทนเครือข่ายประชาชน ที่จัดกิจกรรม “we walk เดินมิตรภาพ” ยื่นหนังสือต่อนายสมชาติ โสตะเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ซ้ายมือคนที่ 3) ตัวแทนผู้ว่าฯ จ.ขอนแก่น เพื่อขอให้อำนวยความสะดวกให้กับการเดินมิตรภาพ ภาพจาก : เพจเฟซบุ๊ค “ People GO network”

หนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอนแก่นระบุ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นควบคุม กำกับและดูแลเจ้าพนักงานในท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มิให้กระทำการใดใดที่มีลักษณะปิดกั้นหรือขัดขวางการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของเครือข่าย ฯ เช่น การกดดันมิให้ผู้ชุมนุมเข้าพักอาศัย หรือจัดกิจกรรมในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ เนื่องจากการคุกคามในลักษณะดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพการชุมนุม อีกทั้งยังทำให้เกิดความหวาดกลัว จนทำให้การใช้เสรีภาพทำกิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆ ของประชาชนไม่อาจกระทำได้ ตลอดจนขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการชุมนุมของเครือข่าย ฯ

กิจกรรมเดินมิตรภาพในเขต อ.สีดา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ก่อนจะเข้าสู่ อ.พล จ.ขอนแก่น ในเช้าของวันที่ 9 ก.พ.

เครือข่ายฯ อ้างถึงคำสั่งจากศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และภาค 4 มิให้กระทำการใดๆ ที่ปิดกั้น ขัดขวางการใช้เสรีภาพการชุมนุมของกลุ่มดังกล่าว และให้คุ้มครองดูแลการชุมนุมจนถึงวันที่ 17 ก.พ. 2561

นายเอกชัย อิสระทะ ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ หนึ่งในตัวแทนกลุ่ม People GO Network

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 นายเอกชัย อิสระทะ ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ภาคใต้ หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมเดินมิตรภาพ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อต้องการบอกกล่าวถึงเจตนา รวมถึงกิจกรรมที่กลุ่มจะจัดขึ้น กลุ่มจะเดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่นตามกำหนดการในวันที่ 9 ก.พ. นี้  จึงอยากขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับขบวนการเดิน

นายเอกชัยระบุว่า กลุ่มยืนยันว่าการชุมนุมได้ทำตามสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ โดยอ้างหลักฐานและเอกสารการขออนุญาตการชุมนุมสาธารณะตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ปี 2558 และเอกสารจากศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลคุ้มครองผู้ชุมนุมจนจบการชุมนุม

“เราต้องการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทราบว่า การชุมนุมของเราครั้งนี้ พวกเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและทำตามสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญกำหนด” นายเอกชัยกล่าว

ทั้งนี้ เพจเพซบุ๊ค People GO network ช่องทางการสื่อสารกิจกรรมเดินมิตรภาพ รายงานว่า กิจกรรมการเดินมิตรภาพ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ขบวนเดินได้เดินทางถึงเขตจังหวัดขอนแก่นที่ อ.พล จ.ขอนแก่น โดยมีเป้าหมายเดินถึงที่ตัวเมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายของกิจกรรมการเดินครั้งนี้ในวันที่ 17 ก.พ. 2561

ส่วนความมุ่งหมายการเดินสู่จังหวัดขอนแก่น คือ เพื่อรณรงค์สื่อสารปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายการบริหารรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เช่น ปัญหาเรื่องรัฐสวัสดิการ ความมั่นคงทางอาหาร ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชนและเสรีภาพการแสดงออก

 

image_pdfimage_print