ขอนแก่น – ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ม.ขอนแก่น ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดี ขออนุญาตให้เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาเเละประชาชนจัดเวทีเสวนาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายและกฎหมายของ คสช. ในวันที่ 17 ก.พ. นี้ เพื่อความภาคภูมิใจที่เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมเเละประชาชน

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 บริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีเรื่อง ขอให้มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาเเละประชาชนจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “วัฒนธรรมและวิชาการ ครั้งที่ 4 We Walk เดินมิตรภาพ – รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา” ซึ่งจะเป็นพื้นที่ให้กับผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้พูดถึงผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากนโยบายและกฎหมายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ก.พ. 2561 นี้

โดยจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวมีรายชื่อของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ร่วมลงชื่อทั้งหมด 92 คน

ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาเหตุการยื่นจดหมายฯ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัยจัดงานดังกล่าว เพราะเป็นการขอใช้สถานที่จัดงานที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ต้องไปขออนุญาตกับฝ่ายความมั่นคง เพราะอำนาจในการให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การดูแลของ คสช.

ทั้งนี้ นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับจดหมายแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ติดภารกิจ พร้อมกล่าวว่า จะแจ้งไปทางท่านอธิการบดีให้รับทราบ และจะติดต่อกลับไปยังตัวแทนผู้ยื่นจดหมาย

นายณัฐวุฒิ กรมภักดี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นปี 2549 (เสื้อสีเทา) อ่านจดหมายเปิดผนึกต่อนายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองกลางฯ ที่รับจดหมายแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายณัฐวุฒิ กรมภักดี ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวถึงข้อความในจดหมายเปิดผนึกบางส่วนว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยเเห่งความภาคภูมิใจ เเละมีเกียรติยศชื่อเสียงเสมอมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคอีสาน

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่อุทิศตนเพื่อการรับใช้สังคมเเละประชาชนมาอย่างยาวนาน บัดนี้ด้วยเหตุใด สถาบันการศึกษาที่ทรงภาคภูมิของพวกเรา จึงต้องต้องถูกกำหนดชะตาชีวิตและการเรียนรู้ไว้ที่ค่ายทหาร” นายณัฐวุฒิกล่าว

นายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่า พวกเราในนามของศิษย์เก่าเเละศิษย์ปัจจุบันคาดหวังว่า อธิการบดีเเละผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนเเก่น จะร่วมกันรักษาเกียรติยศเเละความภาคภูมิใจของเราชาว ม.ขอนเเก่น โดยเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาเเละประชาชนจัดกิจกรรมดังกล่าวได้

ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันร้องเพลง “มอดินแดง” เพลงประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลังจากนั้น ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมร้องเพลง “มอดินแดง” เพลงประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เนื้อหาของเพลงบางส่วนกล่าวถึงหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องรับใช้สังคมและประชาชน

นายอติเทพ จันทร์เทศ นักศึกษาสังกัดชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา (ชนพ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายอติเทพ จันทร์เทศ นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสังกัดชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา (ชนพ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นชมรมที่เขียนเสนอโครงการต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนเเก่นเพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณเวทีกิจกรรมองค์การนักศึกษาเพื่อจัดงาน กล่าวว่า วันนี้ตนกับเพื่อนมาตามความคืบหน้าของหนังสือที่ยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่จัดงานเสวนาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับอธิการบดี ซึ่งยื่นไปเมื่อเช้าวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา

นายอดิเทพกล่าวอีกว่า ที่จริงแล้ว นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนเเก่นอนุมัติให้ใช้พื้นที่บริเวณเวทีกิจกรรมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานดังกล่าวได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่ผ่านมา แต่ต่อมา เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ทางชมรมฯ ได้รับหนังสือจากองค์การนักศึกษาแจ้งว่า ขอยกเลิกการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานดังกล่าว โดยต้องทำหนังสือขออนุญาตไปที่สำนักงานอธิการบดีเพื่อขออนุญาตจัดงาน ตนและเพื่อนจึงพากันนำหนังสือไปยื่นต่อสำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ กิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” เป็นกิจกรรมเดินเพื่อรณรงค์สื่อสารปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายและกฎหมายของรัฐบาล คสช. เช่น ปัญหาเรื่องรัฐสวัสดิการ ความมั่นคงทางอาหาร ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชนและเสรีภาพการแสดงออก ซึ่งเดินจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2561 โดยมีเป้าหมายเดินสู่ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 17 ก.พ. นี้ และมีกำหนดจัดงานเสวนาหลังเสร็จสิ้นการเดินรณรงค์ดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อย่างไรก็ตาม กิจกรรม “We Walkเดินมิตรภาพ” ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกดดันขอให้ยุติการทำกิจกรรมตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเดิน เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่าน เนื่องจากเจ้าหน้าที่อ้างว่า กิจกรรมดังกล่าวเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ ต่อมา เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับแกนนำการเดินรณรงค์ครั้งนี้ทั้งหมด 8 คน ในข้อหาชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปและขัดคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ วันที่ 27 ม.ค. 2561 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกิจกรรมการเดินมิตรภาพ และสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลการทำกิจกรรมของกลุ่ม มิให้กระทำการใดๆ ที่ปิดกั้น ขัดขวางการใช้เสรีภาพการชุมนุมของกลุ่มดังกล่าว และให้คุ้มครองดูแลการชุมนุมจนถึงวันที่ 17 ก.พ. 2561

 

image_pdfimage_print