ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์ เรื่องและภาพ

มหาสารคาม – เครือข่าย We Watch ภาคอีสาน ระดมนิสิตนักศึกษาจัดตั้งเครือข่าย เยาวชนสังเกตการณ์เลือกตั้ง หวังให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเสรีและเป็นธรรม ด้านอดีตอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาฯ ม.มหาสารคาม ระบุ การเลือกตั้งจะชี้วัดว่าไทยต้องอยู่กับรธน. 60 และแผนยุทธศาสตร์ชาติของเผด็จการทหารต่อหรือไม่  

นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน (ซ้ายมือ) ผู้ประสานงานเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (ANFREL) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยควรจัดตั้งเครือข่ายนักสังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์เลือกตั้ง ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ บรรยากาศการลงคะแนนเสียง และบันทึกการนับคะแนน เพื่อป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม เครือข่าย We Watch อาสาสมัครเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ภาคอีสาน จัดเสวนาเรื่อง “ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง การสังเกตการณ์เลือกตั้ง” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ตัวแทนนิสิต นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนกว่า 160 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสังเกตการณ์เลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2562

นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน ผู้ประสานงานเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (ANFREL) ประจำประเทศไทย และที่ปรึกษาเครือข่าย We Watch อาสาสมัครเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ประเทศไทย กล่าวว่า ต้องการสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสังเกตการณ์การเลือกตั้งประจำประเทศไทย เพื่อสังเกตการณ์เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และต้องการให้การเลือกตั้งมีความเสรีและเป็นธรรมมากที่สุด

“เราคาดหวังให้มีตัวแทนของเครือข่ายสังเกตการณ์เลือกตั้งกระจายตัวอยู่ทุกหน่วยการเลือกตั้งทั่วประเทศ” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวอีกว่า จากประสบการณ์ที่ตนทำงานร่วมกับเครือข่ายนักสังเกตการณ์เลือกตั้งที่ประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ประเทศเหล่านี้มีเครือข่ายนักสังเกตการณ์เลือกตั้งกระจายอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศ ขบวนการประชาชนสังเกตการณ์เลือกตั้งในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนที่มีส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศเหล่านั้น

ผู้ประสานงานเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (ANFREL) ประจำประเทศไทยผู้นี้กล่าวอีกว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรมีเครือข่ายนักสังเกตการณ์เลือกตั้งประจำประเทศ เพื่อช่วยให้การเลือกตั้งมีความเสรีและยุติธรรม รวมถึงช่วยพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยให้เจริญไปข้างหน้า

นายสมชัย ภัทรธนานันท์ (ถือไมโครโฟน) อดีตอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม กล่าวว่า พรรคการเมือง นักการเมืองเคลื่อนไหวได้อย่างเสรี

นายสมชัย ภัทรธนานันท์ ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม กล่าวว่า ตามหลักแล้ว การเลือกตั้งทุกระดับต้องเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม การเลือกตั้งต้องเสรีหมายความว่า นักการเมืองแต่ละพรรคการเมืองสามารถเคลื่อนไหว หาเสียง และนำเสนอนโยบายได้อย่างเสรี โดยไม่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐและกฎหมายปิดกั้นการเคลื่อนไหว ส่วนการเลือกตั้งที่เป็นธรรมคือ พรรคการเมืองต้องเคลื่อนไหวหาเสียงได้อย่างเท่าเทียมกันทุกพรรค การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นต้น

“ฉะนั้น ไทยควรมีนักสังเกตการณ์เลือกตั้งที่คอยดูและเก็บข้อมูลการเลือกตั้งแต่ละครั้งทุกหน่วยทั่วประเทศ เพื่อดูว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเสรีและเป็นธรรมตามหลักการข้าง ที่ผมกล่าวไว้หรือไม่” นายสมชัยกล่าว  

นายสมชัยกล่าวอีกว่า การเลือกตั้งของประเทศไทยในอนาคต ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีความสำคัญกับคนไทย และเกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศไทย เพราะหากมีการเลือกตั้งที่ไม่เสรีและไม่เป็นธรรม เช่น มีการทุจริตคะแนนเสียงการเลือกตั้ง แล้วทำให้พรรคการเมืองที่สนับสนุนการปกครองแบบเผด็จการทหารกับสนับสนุนการปกครองแบบอนุรักษ์นิยมกลับมาอีก จะทำให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยตกต่ำกว่าปัจจุบัน การเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศไทยจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และพวกอนุรักษ์นิยมไทยกำหนดขึ้นหรือไม่

นายสมชัยกล่าวด้วยว่า กลุ่มอนุรักษ์นิยมไทยร่วมมือกับเผด็จการทหารเพื่อปกครอง คนในประเทศ แต่เนื่องจากประชาคมโลกไม่ยอมรับการปกครองแบบเผด็จการ คนกลุ่มนี้จึงต้องสวมเสื้อคุมประชาธิปไตย และจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้คนยอมรับ

อดีตอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคามกล่าวว่า ถ้าอยากให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยเจริญเบ่งบาน การเลือกตั้งครั้งหน้าควรเลือกพรรคการเมืองที่มีข้อเสนอจะยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปี 2560 และยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีส่วนทำให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยถอยหลัง

“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผูกมัดอนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนรุ่นเราไว้นานกว่า 20 ปี ซึ่งข้อกำหนดไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นายสมชัยกล่าว

นายภูมินทร์ พาลุสุข นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม สมาชิกกลุ่มปุกฮัก กลุ่มนิสิตทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม จ.มหาสารคาม กล่าวว่า เหตุผลที่มาจัดกิจกรรมนี้ที่ภาคอีสานเนื่องจากเป็นมติจากที่ประชุม เครือข่าย We Watch อาสาสมัครเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งภาคอีสาน เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมปี 2561 ว่าต้องการให้เครือข่าย We Watch อาสาสมัครเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วประเทศ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่ภาคอีสาน ก่อนทำหน้าที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งในอนาคต

“เป็นโอกาสให้ทุกคนทำความรู้จักกันก่อนเตรียมความพร้อมทำกิจกรรมสังเกตการณ์เลือกตั้งร่วมกัน หากรัฐบาล คสช. ประกาศวันเลือกตั้ง” นายภูมินทร์กล่าว

นายภูมินทร์ พาลุสุข สมาชิกกลุ่มปุกฮัก กล่าวว่า การสังเกตการณ์เลือกตั้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้

นายภูมินทร์กล่าวอีกว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นยังมีการเลือกผู้ประสานงานเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และนัดประชุมสมาชิกเพื่อทำกิจกรรมสังเกตการณ์เลือกตั้งเมื่อรัฐบาล คสช. ประกาศวันเลือกตั้งทั่วไป

“เราต้องเตรียมความพร้อมหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการสังเกตการณ์เลือกตั้ง และป้องกันการทุจริตคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพราะเราต้องการให้การเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรม” นายภูมินทร์กล่าว

กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษา ได้แก่ ฟุตบอลชาย แข่งขันแชร์บอลชาย-หญิง และประกวดกองเชียร์

image_pdfimage_print