ขอนแก่น – เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. เวลา 9.30 น. บริเวณสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประชาชนกลุ่มฮักบ้านเกิด บ้านเมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เข้ายื่นหนังสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอข้อมูลโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ภายใต้โครงการเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) จ.ขอนแก่น ที่จะมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริเวณอำเภอบ้านไผ่ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะให้โครงการมาตั้งในพื้นที่หรือไม่ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยนายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้รับหนังสือจากประชาชนด้วยตัวเอง

นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (เสื้อขาว)

เหตุผลการขอข้อมูลโครงการฯ ตัวแทนกลุ่มกล่าวว่า เนื่องจากคนในชุมชนบ้านเมืองเพีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งโรงงาน ยังไม่ทราบว่าพื้นที่โรงงานตั้งอยู่บริเวณใด ใกล้ชุมชนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติหรือไม่ โดยคนในชุมชนกังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการผลิตของโรงงาน รวมถึงปัญหาการแย่งชิงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติระหว่างโรงงานกับคนในชุมชน

“การเปิดเผยข้อมูลโครงการทั้งหมด ถือเป็นสืทธิมนุษยชนที่คนในชุมชนควรทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชุมชนของพวกเข้าหรือไม่” ตัวแทนกลุ่มกล่าว

นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตอนนี้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการยังไม่ยื่นขออนุญาตสร้างโรงงาน 

สื่อเนื่องจากบ้านเมืองเพีย ตำบลบ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คือหนึ่งในพื้นที่ถูกกำหนดให้ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล อันเป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ตามนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งโครงการเขตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ของรัฐบาล คสช.

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ รัฐบาลจะสนับสนุนภาคเอกชนใช้นวัตกรรมทำวิจัยต่อยอดผลผลิตทางเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น โดยเป้าหมายของโครงการคือ การนำพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง มาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิต โดยพื้นที่นำร่องในอีสานคือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 3 ของโลกเตรียมที่ดินประมาณ 4,000 ไร่ ที่บริเวณ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพแล้ว แต่พื้นที่บางส่วนยังติดกฎหมายผังเมือง จึงยังไม่สามารถจัดตั้งโรงงานได้

โครงการนี้ทำให้เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม เช่น ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ตามองไม่เห็นจากโรงงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพอาจไหลลงสู่แก่งละว้า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำและแหล่งผลิตน้ำประปาของประชาชนใน 6 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

image_pdfimage_print