เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เดอะอีสานเรคคอร์ดได้สัมภาษณ์เพื่อฟังความเห็นของชาวขอนแก่นและชัยภูมิว่ามีนโยบายอะไรที่พวกเขาคิดว่าสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง แล้วจะเลือกพรรคการเมืองอะไรบ้าง

สัปดาห์นี้ เราได้นำคำถามเหล่านั้นมาถามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกตามมหาวิทยาลัยชั้นนำสามแห่งในเมืองขอนแก่น โดยเน้นคำถามว่าในประเทศตอนนี้มีปัญหาอะไรอยู่ในใจพวกเขาบ้าง แล้วต้องการเห็นนโยบายอะไรเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว และพรรคการเมืองอะไรที่อยากจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกนี้

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี มีจำนวนประมาณ 7 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 14 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ การเลือกตั้งที่จะถึงในวันอาทิตย์นี้ ผลสำรวจจากสถาบันพระมงกุฎเกล้าระบุว่า จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินร้อยละ 90 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวถึงข้อกังวลหลายประการ ตั้งแต่ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมือง ไปจนถึงปัญหาระบบการศึกษาที่ต่ำต้อย แต่ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า พวกเขาอยากเห็นสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในสังคมไทย

เศรษฐกิจตกต่ำเป็นปัญหาที่ทุกคนต่างพากันเป็นห่วง เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเองและครอบครัว  รวมถึงกระทบต่อความหวังที่จะมีงานทำหลังจากเรียนจบ โดยส่วนใหญ่ต่างพากันบ่นถึงระบบการศึกษาที่ตอกย้ำความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและประสบความล้มเหลวที่จะสอนทักษะต่างๆ นอกเหนือไปจากการสอนให้ท่องจำ

มีนักศึกษาผู้กล้าหาญเพียงไม่กี่คนที่ยอมรับว่าตนเองรู้สึกไม่พอใจต่อการที่ประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมือง โดยวิจารณ์ถึงการปกครองของทหารที่จำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงออก

สำหรับคำถามที่ว่าพวกเขาจะลงคะแนนเลือกตั้งให้ใครนั้น เกือบทั้งหมดตอบว่าจะเลือกพรรคที่สนับสนุนประชาธิปไตย

unnamed (8)

ณัฐภัทร อุดมศิลป์ อายุ 19 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น

คิดว่าก็ดีนะครับที่ประเทศเราจะได้มีการเลือกตั้ง เพราะว่าเราก็เป็นประเทศที่แบบว่า ถือด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการเลือกตั้งถือเป็นหนึ่งในวิธีการเลือกผู้นำประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ถือด้วยระบอบประชาธิปไตย เป็นเรื่องที่ดีครับ  

สำหรับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของ 5 ปีที่ผ่านมา คิดว่าเป็นเรื่องกฎหมายที่เปิดโอกาสให้รัฐบาลเอาเงินไปใช้จ่ายด้านทหารมากเกินไป แทนที่จะไปลงทุนแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ แล้วงบประมาณประเทศนั้นก็ควรจะแบ่งหรือบริหารให้คุ้มค่าเป็นสัดเป็นส่วนให้ดีกว่านี้  

ผมคิดว่า บางอย่างที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีทำแล้วถูกตั้งคำถามว่าถูกต้องหรือไม่ ก็ไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้ อย่างเรื่องนาฬิกา หรือข่าวที่ว่ารัฐบาลมีการคอร์รัปชั่นซึ่งกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้

ผมคิดว่าจะเลือกพรรคอนาคตใหม่ เพราะถ้าเลือกพรรคใหญ่เดิมๆ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่า ผมก็อยากลองเปลี่ยน ผมเองก็ไม่เคยเลือกตั้งมาก่อน เพิ่งอายุ 19 ปี รับรู้และเข้าใจการเมืองก็อยู่ในช่วงหลังรัฐประหารปี 2557 ของ คสช. แล้ว จึงอยากเลือกพรรคใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นด้วยพลังอนาคตใหม่

unnamed (8)

ศักรินทร์ ปัชญา อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 4 คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น

การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ คิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนใหม่ อาจจะเกิดการเริ่มใหม่ คิดว่าระบอบประชาธิปไตยมันมีข้อเสียและข้อดีในตัว ก็คือถ้าให้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยมากเกินไป ประชาชนก็จะมีสิทธิแสดงออก แสดงความคิดเห็นมากขึ้น ซึ่งคิดว่าถ้ามีมากขึ้น อาจจะเกิดการประท้วงตามมามากขึ้นหรือไม่ ก็คือเหมือนกับว่าให้สิทธิ์แก่ประชาชนมากเกินไป ทีนี้ถ้าเป็นระบอบเผด็จการ ก็เหมือนที่ผ่านมาประเทศสงบดี ไม่มีการประท้วง แต่ว่าประเทศกลับไม่พัฒนาไปถึงไหน

คิดว่าจะเลือกพรรรคประชาธิปัตย์ เพราะพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นรัฐบาล มีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี คิดว่าตัวเขาน่าสนใจดี เขามีประสบการณ์ทางการเมืองมากว่า 27 ปี  มีประสบการณ์ในด้านนี้เยอะ คิดว่าแกอาจจะช่วยประเทศชาติจริงๆ มาพัฒนาประเทศชาติได้จริงๆ เขามีนโยบายที่จะมาพัฒนาประเทศเยอะ มีความมุ่งมั่น พรรคประชาธิปัตย์น่าจะโอเค

unnamed (8)

คดนาวก์ บัวผ้อน อายุ 21 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 3 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

คือว่า ผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำกระทบการค้าขายของครอบครัว ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อตัวเองด้วย การเงินในครอบครัวไม่ค่อยดีนัก จึงอยากให้รัฐบาลใหม่กลับมาพัฒนาและช่วยเหลือให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น รุ่งเรืองเหมือนเก่า

รวมถึงอยากให้รัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการศึกษา อยากให้เด็ก ๆ เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น เพราะเมื่อการศึกษาของประเทศนี้ดีและมีคุณภาพ ประเทศอาจจะพัฒนาในหลายๆ ด้านดีกว่านี้ อยากให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินทุน ส่งนักเรียนที่มีความสามารถไปเรียนต่างประเทศ หรืออาจจะสนับสนุนเด็กเหล่านั้นให้มีการศึกษาที่สูงขึ้นเพิ่มไปอีก

เหมือนกับเด็กต่างจังหวัด ที่เรียนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด อยากพยายามเข้าไปเรียนที่กรุงเทพฯ เพราะที่นั่นมีสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ซึ่งหากเรียนจบที่นั่น และอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ ต่างประเทศเขาจะรับรอง แต่สถานศึกษาในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ต่างประเทศไม่รับรอง

ตอนนี้มีตัวเลือกอยู่ 2-3 พรรค ตอนแรกคิดว่าจะเลือกพรรคอนาคตใหม่ แต่ก็คิดว่าอาจจะเลือกพรรคเพื่อไทย เพราะพรรคนี้เน้นพัฒนา ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น และก็อีกพรรคยังไม่รู้ แต่ว่าจะเลือกพรรคฝั่งประชาธิปไตย

unnamed (8)

ธีระพล พนมกุล อายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิดขอนแก่น

คิดว่าปัญหาตอนนี้คือเรื่องเศรษฐกิจ เพราะมันกระทบกับครอบครัว และที่บ้านก็ฐานะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ที่บ้านทำนาและทำไร่ ซึ่งราคาอ้อยและข้าวตกต่ำมาก ต้องการนโยบายที่จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น

ผมมีมองไว้สองพรรค พรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อไทยคือเขามีตัวอย่างให้เห็น คือนโยบายที่ผ่านมาสามารถทำให้เศรษฐกิจดี ส่วนพรรคอนาคตใหม่ คิดว่าพวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ น่าจะมีความคิดใหม่ๆ เขามีความคิดดี อยากจะพัฒนาประเทศชาติ คิดว่าน่าสนใจ

unnamed (8)

ศุจินทรา ผางโคกสูง อายุ 22 ปี กำลังศึกษาชั้นปี 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เห็นได้ชัดเจนมากจากคนที่ว่ามียศ คนที่มีตำแหน่ง คนที่มีเงิน จะมีสิทธิ์ทำอะไรมากกว่าคนทั่วไป สมมุติง่ายๆ กรณีฆ่าข่มขืน คนที่ไปฆ่าข่มขืนเขา ถ้าเกิดว่าคนนั้นพ่อแม่เขามียศ มีตำแหน่งหรือว่าบ้านเขามีเงินที่เยอะกว่า เขาอาจจะไม่ได้ถูกลงโทษในคดีได้

รัฐบาลใหม่ควรให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายกับคนที่กระทำผิดอย่างจริงจัง หรือถ้าคนมียศ มีตำแหน่ง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิด อยากให้มีกฎหมายกับทำโทษอย่างจริงจัง อาจจะโดนปลดหรือโดนเด้งก็ได้

คิดว่าปัญหาคอร์รัปชั่นยังเป็นปัญหาที่มีอยู่ในสังคมไทย ซึ่งยังไม่มีรัฐบาลไหนแก้ไขได้

รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ การเลือกตั้งอาจจะทำให้ได้รัฐบาลที่มีความสามารถด้านการบริหารเศรษฐกิจเข้ามาบริหารแทนรัฐบาลทหารที่กำลังควบคุมและบริหารอยู่ ถ้าสมมุติหลังเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่ พรรคการเมืองใหม่ที่มีความสามารถด้านบริหารเศรษฐกิจเป็นรัฐบาล เศรษฐกิจอาจดีกว่านี้ คนในสังคมจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

สาเหตุที่เชื่อเช่นนั้นเป็นเพราะเวลากว่า 5 ปี ที่รัฐบาลทหารบริหารประเทศ ทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่มั่นใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจไทยแย่ลง

จะเลือกพรรคอนาคตใหม่ เพราะการตอบคำถามของหัวหน้าพรรคที่พูดชัดเจน พูดจาฉะฉาน มีความรู้ แต่ก็แค่เห็นแค่ตอนนี้ แต่ยังไม่เห็นเขาได้ทำงานให้ประเทศจริง

แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ไม่เลือกพรรคของรัฐบาล เพราะเห็นเขาทำงานมาแล้ว 4-5 ปี ประเทศไทยยังอยู่นิ่งๆ ไม่ใช่ว่านิ่งเฉยๆ แต่กลับถอยหลังลงเรื่อยๆ ด้วย

unnamed (8)

ทินกร มาพง อายุ 21 ปี กำลังศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นโยบายที่สำคัญที่สุดที่ต้องการตอนนี้คือ นโยบายที่ช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อาหารการกินดีขึ้น เมื่อคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะมีกำลังไปพัฒนาประเทศต่อไป คิดว่ามันน่าจะเริ่มจากจุดเล็กๆ นี้ก่อน ก็คือเน้นที่ตัวคน แล้วคนก็จะไปพัฒนาสิ่งที่ใหญ่กว่าขึ้นเรื่อย ๆ

นโยบายให้ราคาสินค้าเกษตรขึ้น เป็นหนึ่งในนโยบายที่อยากได้ เพราะที่บ้านปลูกมันสำปะหลังขาย แต่ราคามันต่ำลงเรื่อยๆ เมื่อเอาไปขาย จึงได้กำไรน้อยมาก ทำให้มีเงินไม่พอใช้จ่าย

คิดว่าพรรคเพื่อไทย เพราะพรรคนี้เคยทำให้สิ่งที่ต้องการ และพรรคนี้เขาเน้นพัฒนาคน

unnamed (8)

เพชรรัตน์ พิทักษ์ อายุ 22 ปี กำลังศึกษาชั้นปี 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ปัญหากฎหมายไม่สามารถบังคับโทษกับคนที่กระทำผิดได้อย่างจริงจัง เช่นอย่างกรณีผู้ชายทำร้ายผู้หญิง แต่เมื่อถูกตำรวจจับ ตำรวจก็ปรับเงินนิดหน่อย ส่วนตัวอยากกฎหมายคุ้มครองสิทธิสตรีที่เข้มข้นกว่านี้ เพื่อจะได้คุ้มครองผู้หญิง เมื่อถูกผู้ชายทำร้าย

นโยบายที่สำคัญที่สุด คือ นโยบายที่ทำให้คนในสังคมทุกคน ทุกเพศ มีความเท่าเทียมกันในหลายๆ เรื่องในสังคม ไม่ต้องแบ่งแยกว่าใคร เพศอะไร ทำให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันหมด

อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิการแสดงออก สิทธิในการพูด เพราะนี่คือเสรีภาพ คนเราจะสามารถพูดและทำอะไรออกมาได้ตามที่ตนเองรู้สึกยังไง ก็พูดอย่างงั้น เพราะว่าถ้าไม่มีเสรีภาพในการพูด เหมือนเขาจะไม่รับฟังที่เราพูด จะฟังความที่แบบเสียงตัวเองเป็นใหญ่ จะไม่ฟังว่าใครคนอื่นคิดเห็นยังไง

ที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เพราะว่า อยากเห็นประเทศไทยมีอนาคตใหม่ที่ดีกว่านี้ เพราะว่าพรรคอนาคตใหม่มีนโยบายใหม่ๆ และก็ผู้นำที่จะมาบริหารก็เป็นคนรุ่นใหม่แบบนี้ น่าจะมีความรู้ที่สามารถนำมาพัฒนาได้ดี และสามารถรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ด้วยกันได้ดีกว่า

unnamed (8)

ราภรณ์ พันเทศ อายุ 20 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

อยากให้รัฐบาลออกกฎหมายที่ทำโทษคนที่กระทำผิดจริงจัง ไม่อยากให้ปล่อยคนทำผิดลอยนวล รวมถึงให้มีกฎหมายคุ้มครองผู้หญิง ดูแลผู้หญิงให้มากกว่าเดิม เช่นตัวอย่าง ผู้ชายทำร้ายผู้หญิง ข่มขืนฆาตกรรมต่อชีวิต นอกจากจับแล้ว อยากให้การประหารชีวิตสำหรับคนที่ไปฆ่าคนอื่นโดยเจตนา

พรรคอนาคตใหม่ตอนนี้ก็น่าสนใจ เป็นพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมาพัฒนา ก็จะมีนโยบายที่ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจนิดนึง ว่าที่พรรคมันก็น่าจะแบบว่าอาจจะทำให้อนาคตเราดีกว่าดีนี้

unnamed (8)

ธีระวัฒน์ รัตนเหลี่ยม อายุ 23 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ปัญหาคนตกงานเยอะ อยากให้รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนงานให้คนที่ไม่มีงานทำ คิดว่าเมื่อคนมีงานทำ คนก็จะมีรายได้ เศรษฐกิจประเทศก็จะพัฒนาดีขึ้น

ตอนนี้ถึงแม้มีการเลือกตั้ง แต่เหมือนว่าสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของคนในสังคมยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ ซึ่งถ้าบอกว่าประเทศปกครองระบอบประชาธิปไตย ทุกคนต้องมีสิทธิ์ออกเสียง แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม

อยากออกจากการเมืองเดิมๆ ที่มีแค่ฝ่ายการเมือง 2 ฝ่าย จะเลือกอนาคตใหม่ เพราะว่าพรรคนี้น่าจะมีความเป็นกลางมากที่สุด ความเป็นกลางคือไม่ได้ต้องการว่าจะอยู่ฝ่ายไหนที่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกัน

พรรคนี้เขายึดมั่นในหลักประชาธิปไตยจริงๆ  แต่ถ้าเขาไม่ดี บริหารประเทศไม่ได้ โอกาสเขามีแค่ 4 ปี ถ้าไม่ดีหรือทำพลาดอะไร เลือกตั้งครั้งหน้าอาจเลือกพรรคใหม่ได้

unnamed (8)

สุภาวดี โพธิ์คุณ อายุ 20 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

จริงๆ ก็น่าจะเป็นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของของประชาชนโดยรวม

รวมถึงมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาที่สามารถให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาในระดับที่ดีและมีคุณภาพเท่ากันทั่วทั้งประเทศ

ถ้าเปลี่ยนนโยบายทางการศึกษา ก็อยากให้ใช้หลักสูตรการสอนที่คล้ายๆ ฟินแลนด์ สัปดาห์หนึ่งจะเน้นปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทฤษฎีแค่สอนให้พอรู้ แล้วให้นำไปประยุกต์ใช้ได้ แล้วให้เน้นปฏิบัติเพื่อที่จะได้ประสบการณ์จริงๆ เพื่อนำไปทำงานมากกว่า

อยากให้กระจายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ทุกจังหวัดอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้แต่ละจังหวัดเจริญเท่าๆ กัน ตอนนี้เศรษฐกิจแต่ละพื้นที่มันต่างกันและมันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละพื้นที่

คิดไว้จะเลือกพรรคอนาคตใหม่ เพราะจริงๆ ประเทศไทยมีแต่พรรคเดิมๆ เข้ามาบริหารประเทศ หลายอย่างก็จะวนเวียนเหมือนเดิมการพัฒนา ก็พัฒนาในรูปแบบเดิมของเขา มันทำให้ประเทศไม่เดินไปข้างหน้า คิดว่าจะเลือกพรรคอนาคตใหม่ ให้เขามาสร้างอะไรใหม่ๆ

image_pdfimage_print