การประชุมสภาผู้แทนราษฏร ชุดที่ 25  สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ส.ส. แต่ละพรรคในภาคอีสานต่างเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบต่อประธานสภา เพื่อให้ประธานสภาฯ นำปัญหาดังกล่าวไปเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาและแก้ไขปัญหา 

วัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส. นครราชสีมา เขต 2  พรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า มีประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนเรื่องถนนชำรุด ระยะทาง 1,800 เมตร โดยเฉพาะเส้นทางถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านคนคบ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูงไปตัวอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา และถนนชำรุดบริเวณตำบลปรุใหญ่เชื่อมต่อ ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมาระยะทาง 1,900 เมตร จึงอยากร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

มนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม เขต 2 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง เนื่องจากยาเสพติดในจังหวัดถือเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพราะว่ายาเสพติดระบาดทุกตำบล ทุกสถานศึกษา และจังหวัดนครพนมมักจะมีข่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจับผู้ลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จ.นครพนมอยู่บ่อยครั้ง 

มนพรยังกล่าวอีกว่า อยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่บ้านน้อยทวย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในพื้นที่บางหมู่บ้านในอำเภอโพนสวรรค์ยังเป็นดินและช่วงนี้เป็นฤดูฝนทำให้ถนนสัญจรไม่สะดวก จึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยปรับพื้นผิวดินที่ชำรุดให้ประชาชนก่อน  เพราะประชาชนในพื้นที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้เดินทางไปไร่ไปสวน 

อิสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเกษตรกรในภาคอีสานกำลังประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจาก ฝนไม่ตกเกือบ 1 เดือนทำให้ต้นกล้าข้าวที่ประชาชนหว่านไว้เพื่อรอฝนตกเสี่ยงต่อการแห้งตาย ประชาชนจึงร้องเรียนมาที่ตนให้เสนอปัญหานี้ต่อรัฐบาลโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำฝนหลวง เร่งทำฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกรภาคอีสานและทั่วประเทศด้วย

คล้ายกับ อนุรักษ์ บุญศล ส.ส. สกลนคร เขต 3 พรรคเพื่อไทย ที่ขอฝากให้ประธานสภาฯ เสนอปัญหาภัยแล้งต่อรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลนำฝนหลวงมาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ด้วย 

อนุรักษ์ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเมรุมาตรฐานให้วัดป่าบ้านโคกน้ำเกลี้ยง ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เนื่องจากปัจจุบันทางวัดต้องฌาปนกิจศพในเชิงตะกอนอยู่

นิยม เวชกามา ส.ส. สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินโครงการสร้างแก้มลิงบริเวณหนองหาร เพื่อชะลอน้ำหลากจากลำน้ำสาขาที่จะไหลลงหนองหาร ป้องกันน้ำท่วม รวมถึงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร 

นิยมกล่าวอีกว่า อยากให้รัฐบาลเร่งตามเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านแมดนาท่ม บ้านโคกนาดี บ้านป่าไร่ โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนครที่มีปัญหาข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดินทำกินในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก

จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์  ส.ส. ศรีสะเกษ เขต 4 พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า อยากเห็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทั่วประเทศรุนแรงมาก มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จำนวน 31,843 ราย เสียชีวิตแล้ว 48 รายแล้ว 

พัฒนา สัพโส ส.ส. สกลนคร เขต 4 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาราคาโค – กระบือตกต่ำ เพราะปัจจุบันประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ ขายโค กระบือได้ราคาเฉลี่ยเพียงแค่ 20,000 บาทต่อตัว ซึ่งแตกต่างจากเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ที่โคหรือกระบือตัวหนึ่งขายได้ราคาประมาณ 40,000 บาท จึงอยากฝากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้ด้วย

ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ ส.ส.นครราชสีมา เขต 12 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ที่กัดกินข้าวโพด สร้างความเสียหายนับแสนไร่ในนครราชสีมา ซึ่งทำให้เกษตรกรได้รับความทุกข์อย่างหนัก จึงอยากให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

image_pdfimage_print