ความหวานและอำนาจ (1) – โลกของความหวาน

“โลกแห่งความหวาน” ตอนแรกของบทความพิเศษชุด “ความหวานและอำนาจ” ที่ขุดค้นประวัติศาสตร์การปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลกระทั่งรู้ว่า อ้อยต้นแรกเริ่มปลูกเมื่อ 8,000 ปีแล้วเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงหมูในปาปัวนิวกินี ขณะเดียวกันน้ำตาลยังมีบทบาทสำคัญต่อการค้าทาสจากทวีปแอฟริกาไปยังทวีปอเมริกา