การประชุมระหว่างชาวบ้านบ่อแก้วและ อ.อ.ป. มีคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่มี กัญชนา ศิลปอาชา เป็นประธานฯ (ภาพเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562) โดย อติเทพ จันทร์เทศ

ชัยภูมิ – คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดิน นำโดย สมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมหารือที่ศาลาว่าการจังหวัดชัยภูมิถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา หลังคณะทำงานยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มี กัญจนา ศิลปอาชา ลงพื้นที่พบชาวบ้านบ่อแก้ว ต.ท่าพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนบ่อแก้ว อ.คอนสาร และ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมรับฟัง

วิชชุณัย ศิลาศรี ตัวแทนจากชุมชนบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติให้ผู้นำชุมชนนำรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ทั้ง 131 คนเสนอต่อคณะกรรมการให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้จัดสรรที่ดินทำให้กินต่อไป 

“คาดว่า จะมีการจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านตามแผนการจัดการที่ดินที่เสนอให้แบ่งที่ดิน 830 ไร่ ให้ชาวบ้านทำกิน” ตัวแทนชาวบ้านบ่อแก้ว กล่าวและว่า “วันนี้ชาวบ้านรู้สึกกำลังใจดีขึ้น เพราะการประชุมเป็นผลดีต่อพวกเรา” 

วิชชุณัย ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการบังคับคดีตามคำสั่งศาลฎีกาที่ตัดสินว่า ชาวบ้านบุกรุกที่ดินเขตป่าสงวนภูซำผักหนามและได้ขยายเวลาการบังคับคดี 30 วัน ซึ่งครบกำหนดในวันนี้ ที่ประชุมเห็นว่า การแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ จึงมีมติให้ยืดเวลาการบังคับคดีออกไปก่อนอีก 30 วัน

สำหรับแผนการจัดการที่ดิน 830 ไร่ ได้จัดสรรที่ดินออกเป็น 3 ส่วน คือ ที่ดิน 90 ไร่ เป็นโฉนดชุมชน ที่ดิน 60 ไร่ เป็นพื้นที่สาธารณะ และที่ดิน 680 ไร่ จัดสรรให้ 131 ครัวเรือน (จะได้สิทธิ์ครัวเรือนละ 5 ไร่) 

คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นิด ต่อทุน และพวกรวม 31 คน ข้อหาบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนามจำนวนกว่า 1,400 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ อ.อ.ป. ได้รับสัมปทานให้ปลูกต้นยูคาลิปตัสในสวนป่าคอนสารเนื้อที่ 4,401 ไร่ตั้งแต่ปี 2521 

image_pdfimage_print