เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิขอร่วมแก้รัฐธรรมนูญ

กรุงเทพฯ – ผู้หญิงต่อสู้เรื่องการปฏิรูปที่ดินในอีสานและเครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีก 18 กลุ่ม เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการ 6 คณะของสภาผู้แทนราษฎรให้เสนอประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เพื่อให้สิทธิผู้หญิงมากขึ้น โดยมี กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ตัวแทนจากคณะกรรมาธิการการศึกษา มารับหนังสือ   

ภายหลังการยื่นหนังสือ เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้อ่านแถลงการณ์มีใจความว่า ที่ผ่านมามีผู้หญิงที่ออกขึ้นมาต่อสู้เรื่องสิทธิถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและกลั่นแกล้งทางกฎหมายจำนวนมาก โดย 6 ปีที่ผ่านมาองค์กร Protection International พบว่า มีผู้หญิงจำนวน 225 คน ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี 

เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร 6 คณะ เพื่อเสนอประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มสิทธิผู้หญิง ภาพจาก องค์กร Protection International

“มีนักปกป้องสิทธิที่เป็นผู้หญิงถูกดำเนินคดี เพราะแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นสิทธิของประชาชน” แถลงการณ์ระบุและว่า “แม้ไทยจะมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ แต่ไม่มีฉบับไหนให้ความสำคัญกับผู้หญิง เราจึงขอให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”  

“รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพ ปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงทุกกลุ่ม” แถลงการณ์ระบุ 

แถลงการณ์ยังมีใจความอีกว่า รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขต้องการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น โดยผู้หญิงทุกระดับมีอำนาจในการตัดสินใจและมีส่วนร่วม อีกทั้งต้องสนับสนุนสวัสดิการด้านการศึกษาของผู้หญิงทุกกลุ่ม เป็นต้น