ภาพปกจาก Katchata TNN16

ขอนแก่น – การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 จังหวัดขอนแก่นวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐชนะผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยเพียง 2 พันคะแนน 

อภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหลังการนับคะแนนว่า ผู้ที่คะแนนสูงสุด คือ สมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐได้ 40,252 คะแนน รองลงมาคือ ธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้ 38,010 คะแนน 

อภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดขอนแก่น ขณะลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกต้ัง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

“การเลือกต้ังครั้งนี้มีคะแนนห่างกันเพียง 2,242 คะแนน” ผอ.สำนักงานกกต.จังหวัดขอนแก่น กล่าวและว่า สำหรับคนสุดท้าย คือ สุทัศน์ ผลบุญ ผู้สมัครจากพรรคพัฒนาชาติได้ 306 คะแนน 

ผอ.สำนักงาน กกต.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มียอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 132,063 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 81,063 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 61.38 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด มีบัตรเสีย 1,680 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด มีไม่ประสงค์ลงคะแนน 815 คน

image_pdfimage_print