หนังสือด่วนที่สุดจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งให้นักศึกษาย้ายสถานที่จัดกิจกรรม RAN ไล่พุง ไร้ลุง ไร้โรค

ขอนแก่น – หนังสือด่วนที่สุดลงนามโดย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการฯ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 10 มกราคม แจ้งให้กลุ่มนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรม “RAN ไล่พุง ไร้ลุง ไร้โรค” ที่ขอใช้สถานที่บริเวณวงเวียนอธิการบดีฝั่งทิศตะวันออกถึงบึงสีฐานในวันที่ 12 มกราคม เวลา 16.00-18.00 น.ให้เปลี่ยนไปใช้ด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกที่มีความปลอดภัยกว่า 

หนังสือมีใจความสำคัญว่า ในวันเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอัตรากำลังไม่เพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยการจราจรในมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถอนุมัติคำขอใช้สถานที่ 

“การจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่ส่งเสริมการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน” หนังสือระบุ 

อย่างไรก็ตามตัวแทนกลุ่มนักศึกษา KKU อควาเรียม ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อ กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ ยืนยันจะจัดกิจกรรม RAN ไล่พุง ไร้ลุง ไร้โรค ในวันที่ 12 มกราคม ตามกำหนดเดิม โดยจะรวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก (ใกล้บึงสีฐาน) ตั้งแต่เวลา 16:30 เป็นต้นไป

“การที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา ถือว่าผู้บริหารชุดนี้ใจแคบ ทั้งที่เราเชื่อมาโดยตลอดว่า มหาวิทยาลัย คือ พื้นที่ความหลากหลายทางความคิด แต่กลับถูกปิดกั้นจากคนไม่กี่คนที่กำลังทำลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเพื่อเอาใจรัฐบาล แต่พวกเรายืนยันจะใช้สิทธิของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่อไป” แกนนำกลุ่มนักศึกษา KKU อควาเรียม กล่าว

image_pdfimage_print