“RAN ไล่พุง” ขอนแก่นย้ายจัดกิจกรรมมาที่สระพลาสติก ม.ขอนแก่น

ขอนแก่น – หลังนักศึกษากลุ่ม KKU อควาเรียมจะจัดกิจกรรม “RAN ไล่พุง ไร้ลุง ไร้โรค” ในวันที่ 12 มกราคม โดยได้ขอใช้สถานที่บริเวณวงเวียนหน้าตึกอธิการบดีฝั่งทิศตะวันออกถึงบึงสีฐาน แต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือให้เปลี่ยนไปใช้พื้นที่ด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกและบึงสีฐานแทน โดยอ้างว่าไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรนั้น 

ล่าสุดผู้บริหารฯ ได้แจ้งให้กลุ่มนักศึกษากลุ่ม KKU อควาเรียม ทราบอีกว่า พื้นที่ด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกและบึงสีฐานในและเวลาที่นักศึกษาจะจัดกิจกรรมนั้นจะมีกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 23 และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและเตรียมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

กลุ่มนักศึกษากลุ่ม KKU อควาเรียม จึงออกแถลงการณ์ย้ายสถานที่จัดกิจกรรมจากบึงสีฐานเป็นสระพลาสติก โดยมีใจความสำคัญว่า ทางกลุ่มฯ จึงลงความเห็นว่า การบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งและเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นขนาดเล็กของหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นมีความสำคัญต่อประชาชน 

“เพื่อให้การจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการลุล่วงไปด้วยดี ทางกลุ่มฯ จึงเปลี่ยนสถานที่ “RAN ไล่พุง ไร้ลุง ไร้โรค” จากบึงสีฐานเป็นสระพลาสติก ติดสะพานขาว โดยเริ่มเวลา 16.30 เป็นต้นไป 

สำหรับสถานที่จัดกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคมนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์จะจัดที่ด้านหน้าโรงเรียนอนุกูลนารีกาฬสินธุ์เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

จังหวัดขอนแก่น “RAN ไล่พุง” จัดกิจกรรมที่สระพลาสติก เริ่มเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 

จังหวัดบุรีรัมย์ “วิ่งไล่ลุง” จัดกิจกรรมที่หน้าสนามกีฬาตลาดเทศบาล สวนสาธารณะ​ริมแม่น้ำมูล อำเภอ​สตึก เริ่มเวลา​ 06.00​ น. เป็นต้นไป 

จังหวัดมหาสารคาม “แล่น ลัก ลุง” จัดกิจกรรมที่หน้าหอนาฬิกาเมืองมหาสารคาม เริ่มเวลา 05.00 เป็นต้นไป 

จังหวัดร้อยเอ็ด “วิ่งไล่ลุง” จัดกิจกรรมที่บึงพลาญชัย เริ่มเวลา 05.00 เป็นต้นไป 

จังหวัดยโสธร “วิ่งไล่ลุง” จัดกิจกรรมที่สวนพญาแถ เริ่มเวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมา “วิ่งไล่ลุง” จัดกิจกรรมที่สวนภูมิรักษ์เวลา 15.00 น. 

จังหวัดอุบลราชธานี “จัดกิจกรรมที่หน้าศาลหลักเมือง เริ่มเวลา 05.00 น.เป็นต้นไป 

และจังหวัดอุดรธานี “วิ่งไล่ลุง” จัดกิจกรรมที่สระหนองบัว เริ่มเวลาเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป