อุบลราชธานี – กลุ่มนักเขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย (NEW4D) นำโดย ธีระพล อันมัย และ มาโนช พรหมสิงห์ ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ระหว่างการพิจารณาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ที่มีมติให้ยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมีใจความว่า ขอคัดค้านกระบวนการตัดสินยุบพรรคการเมืองทุกกรณี ไม่ว่าพรรคการเมืองนั้นจะยึดมั่นในแนวคิด ความเชื่อ หรืออุดมการณ์ใด 

ธีระพล อันมัย (กลาง)

“กระบวนการดังกล่าวมีแต่จะเพิ่มความขัดแย้งและสร้างความแตกแยกให้คนในสังคม รวมทั้งกระบวนการพิจารณาตัดสินทุกขั้นตอนเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” แถลงการณ์ระบุและว่า “ขอให้รัฐบาลทหารยุติการสร้างวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง แบ่งแยก คุกคาม ทำลาย และดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนและคนเห็นต่างทางการเมืองในทุกกรณี

แถลงการณ์ระบุอีกว่า ขอให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพื่อลดทอนอำนาจรัฐหรือองค์กรที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน และเสนอให้มีการรณรงค์เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม

ส่วนสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน (APHR) ก็ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวังต่อการตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า การตัดสินครั้งนี้ดูไม่สมเหตุสมผล และเป็นเรื่องยากที่จะไม่ต้ังคำถามว่าพวกเขาถูกเลือกปฏิบัติเพราะเป็นภัยต่อสถาบันการเมืองที่กำลังคุกคามอำนาจหรือไม่ 

แถลงการณ์ระบุอีกว่า ในช่วงเลือกตั้งปี 2562 พรรคอนาคตใหม่ปรากฏตัวในฐานะพรรคที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสาม โดยได้รับเสียงจากประชาชนมากกว่า 6 ล้านเสียง และมีสมาชิกรัฐสภาถึง 80 คน แต่พรรคกลับถูกดำเนินคดีกว่า 30 คดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล 

“คําตัดสินนี้ส่งสัญญาณว่าเสียงของประชาชนจำนวน 6 ล้านเสียงไม่มีความหมาย” Francisca Castro สมาชิกรัฐสภาฟิลิปินส์และสมาชิก APHR กล่าว

แถลงการณ์ของ APHR ยังระบุอีกว่า หากรัฐบาลไทยต้องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้ประเทศกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตย รัฐบาลควรหยุดดำเนินคดีกับผู้ที่มีเจตนารมย์ทางการเมืองเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงควรปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมที่สนับสนุนประชาธิปไตย 

image_pdfimage_print