นิสิต ม.มหาสารคามออกแถลงการณ์ให้กำลังใจพรรคอนาคตใหม่

หลังคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีผู้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการตัดสินดังกล่าวจำนวนมาก ล่าสุดนิสิตและนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยได้ออกแถลงการณ์ต่อกรณีที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

โดยกลุ่มนิสิตพลังสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกแถลงการณ์มีใจความว่า ขอเป็นกำลังใจพรรคอนาคตใหม่และขอสนับสนุนให้ประชาชนยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยต่อไป 

“เหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ทั้งนี้ กลุ่มนิสิตพลังสังคมขอให้ประชาชนยังคงยึดมั่นและศรัทธาในวิถีทางประชาธิปไตย อันจะทำให้ประเทศไทยพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคง” แถลงการณ์ระบุ 

นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากสโมสรนักศึกษาอีกหลายสถาบัน อาทิ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยธรรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานีที่ได้แสดงออกสืบเนื่องต่อเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย