นายอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ไม่อนุญาตเอกชนใช้พื้นที่จัด ค.3 สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล – โรงงานน้ำตาล

หทัยรัตน์ พหลทัพ เรื่อง 

อติเทพ จันทร์เทศ ภาพ 

ศรีสะเกษ – วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ ประมาณ 200 คนร่วมชุมนุมด้านหน้าที่ว่าอำเภอไพรบึง ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเอกชนเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ในโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด 2 หมื่นตันอ้อย/วัน และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 40 เมกกะวัตต์ ในเขตตำบลโรงพลัน อ.ไพรบึงและ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  ทำให้ทางผู้จัดฯ ได้เลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นออกไปอย่างไม่มีกำหนด 

การชุมนุมของกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดศรีสะเกษเริ่มรวมตัวกันที่แยกหัวช้าง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในเขต อ.ขุนหาญ อ.ไพรบึง และ อ.ขุขันธ์ โดยการชุมนุมครั้งนี้มีป้ายข้อความแสดงความคิดเห็นไม่เอาโรงงานน้ำตาลและเรียกร้องให้ยกเลิกผลการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 และ 2

สมาชิกกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดโดยสารรถบัสมาร่วมกันชุมนุมด้านหน้าที่ว่าการอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เพื่อคัดค้านการแสดงความคิดเห็นการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

จากนั้นสมาชิกกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจึงร่วมกันนั่งรถโดยสารมาร่วมกันชุมนุมด้านหน้าที่ว่าการอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 

โดย ทองแดง พิมูลชาติ กรรมการกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การมาคัดค้านครั้งนี้ เพราะเห็นว่าโรงงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชีวมวล ที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่เหมาะสม ทั้งพื้นที่และวัตถุดิบ 

“พื้นที่ของเราเป็นที่ปลูกข้าวมะลิ แต่ทำไมต้องเอาโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่มาลงที่บ้านเรา” ทองแดงกล่าว

“พื้นที่ของเราเป็นที่ปลูกข้าวมะลิ แต่ทำไมต้องเอาโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่มาลงที่บ้านเรา” ทองแดง พิมูลชาติ กรรมการกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ

ต่อมา ทางกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดได้รับแจ้งว่า ทางบริษัทเอกชนที่เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในที่ว่าการอำเภอไพรพึง ทางกลุ่มฯ จึงได้ทำหนังสือยื่นต่อนายอำเภอให้ยกเลิกแผนผลักดันการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด 20,000 ตันอ้อย/วัน และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 40 เมกะวัตต์ 

นรชัย สำราญ กรรมการกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ อ่านแถลงการณ์ว่า ทางกลุ่มฯ ขอเสนอให้บริษัทไปจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ที่มีวัตถุดิบอ้อยเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้ชาวไร่อ้อย และประกาศให้พื้นที่ตำบลสำโรงพลันเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ และบริษัทฯ ไม่ควรมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในสถานที่ราชการ

“ทางกลุ่มฯ เห็นว่า พื้นที่ตั้งโรงงานไม่เหมาะสม เพราะอยู่ใกล้วัด โรงเรียน และชุมชน และยังไม่มีความสอดคล้องกับพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์ และเกษตรผสมสาน ที่อยู่ในดินแดนภูเขาไฟ” กรรมการกลุ่มฯ กล่าว

นรชัย สำราญ กรรมการกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ อ่านแถลงการณ์ให้นายอำเภอยกเลิกแผนสร้างโรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล 

ทั้งนี้ กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษยังเรียกร้องให้นายอำเภอไพรบึงทำหนังสือถึงบริษัทที่ปรึกษาฯ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลของบริษัท เอเคเอ็น แอสโซซิเอท จำกัดขนาด 20,000 ตันอ้อย/วัน และโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัท กัญจน์สยามไบโอ เอนเนอร์จี จำกัด 40 เมกะวัตต์ ให้บริษัทไปดำเนินการจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ซึ่งมีวัตถุดิบอ้อยจริงๆ เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้ชาวไร่อ้อย 

“นายอำเภอไพรบึงหรือหน่วยงานราชการอื่น จะต้องไม่เอื้ออำนวยในการให้ใช้สถานที่ราชการจัดเวทีรับฟังความความคิดเห็นของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม” ตัวแทนกลุ่มฯ กล่าวและว่า “ขอให้นายอำเภอไพรบึงประกาศเป็นพื้นที่ในตำบลสำโรงพลันเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ” 

ตัวแทนกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษผูกผ้าขาวม้าให้นายอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ หลังการยื่นหนังสือ

ส่วน ปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ กล่าวหลังการรับหนังสือจากกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษว่า จะนำหนังสือฉบับนี้ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

“การมาครั้งนี้ไม่ใช่การชุมนุม และการมาแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอบคุณทุกคน” นายอำเภอไพรบึงกล่าวและว่า “ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถให้บริษัทใช้พื้นที่ของทางอำเภอนั้น เป็นเพราะว่าเขตอำเภอไม่ใช่เขตพื้นที่การก่อสร้างโรงงาน” 

“ทางอำเภออยู่ตรงกลาง ไม่ได้เข้าข้างใคร เราพูดด้วยเหตุผล แต่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมันต้องอยู่ใกล้พื้นที่ และบริษัทเอกชนก็อ้างว่าไม่มีความพร้อม จึงทำให้การจัดเวทีต้องเลื่อนออกไปก่อน” นายอำเภอไพรบึงกล่าว 

หลังจากการยื่นหนังสือต่อนายอำเภอไพรบึง กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้แยกย้ายกันเดินทางกลับ โดยใช้เวลาการชุมนุมเพียงสามชั่วโมงเท่านั้น

บรรยากาศการปราศรัยของกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษที่คัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
บรรยากาศการร่วมชุมนุมของกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ ในการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
บรรยากาศการร่วมชุมนุมของกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ ในการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
บรรยากาศการร่วมชุมนุมของกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ ในการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล