นศ.ม.อุบลฯ ประกาศต้านยุบพรรคอนาคตใหม่

อุบลราชธานี – วันนี้ (25 กุมภาพันธ์2563) นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกว่า 200 คน รวมตัวกันทำกิจกรรมบริเวณสนามหญ้าข้างคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

 #กันเกราไม่เอากะลา (กันเกราคือดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองไม่เห็นด้วยกับการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 15.30 น.

ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ขณะกล่าวแถลงการณ์ต่อคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ภาพจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตัวแทนนักศึกษาอ่านแถลงการณ์มีใจความว่า ชาติ คือประชาชน เราเชื่อว่าประชาธิปไตยอยู่ข้างประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนบ้านเมืองไปข้างหน้า ทั้งคนรุ่นเก่า คนรุ่นใหม่ คนที่อยู่ในส่วนกลาง คือคนที่อยู่ตรงนี้ในเมืองอุบลราชธานี ล้วนแล้วแต่รักชาติ ด้วยความรักที่มีต่อชาติ พวกเราจึงพยายามจะทำให้ชาติของเราเต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับฐานะ เพศอายุ และการศึกษา 

“การที่เราออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านมา ก็เพราะเราหวังว่าเสียงของพวกเราจะเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานทางการเมืองของประเทศชาติ” แถลงการณ์ระบุ

ผู้ร่วมทำกิจกรรมชูสามนิ้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการและแสดงความไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ ภาพจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษายังอ่านแถลงการณ์อีกว่า เชื่อว่าความหลากหลายของพรรคการเมืองเป็นสิ่งสวยงามของประชาธิปไตย และเป็นการถ่วงดุลอำนาจ แต่การตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ตลอดจนการจับกุมคนที่แสดงความคิดเห็นและจุดยืนทางการเมือง ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่า การพยายามทำลายการถ่วงดุลอำนาจที่ประชาชนปรารถนา ถือเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย 

“เราในฐานะคนรุ่นใหม่ ไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ และไม่เห็นด้วยกับการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน การยุบพรรคอนาคตใหม่ถือเป็นการทำลายเสียงของประชาชน และเป็นการทำลายประชาธิปไตย” ส่วนหนึ่งของแถลงการณ์นักศึกษาระบุและว่า “เราคนรุ่นใหม่ไม่สามารถทนเห็นสังคมเป็นไปในทางที่แย่ลงแบบนี้ และไม่สามารถยอบรับการกระทำดังกล่าวได้”

ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ร่วมแสดงความเห็นต่อกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ ภาพจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แถลงการณ์นักศึกษายังระบุอีกว่า หลายปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐไปจับกุมประชาชนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งเราเฝ้าดูด้วยความวิตกกังวล การที่เราออกมาแสดงจุดยืนครั้งนี้ ก็เป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นและความห่วงใยต่อบ้านเมือง อีกทั้งการแสดงออกทางความคิดก็ถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนคนไทยทุกคนควรมีอย่างเท่าเทียม 

“สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่เคยอยู่พรรคอนาคตใหม่ที่ยังทำงานในสภาฯ ควรยึดมั่นในอุดมการณ์และรักษาคำมั่นสัญญาที่จะสานฝันของประชาชนที่เลือกคุณเข้าไปในสภา เพื่อเป็นตัวแทนเสียงของพวกเรา หากคุณจะย้ายไปอยู่กับฝั่งตรงข้าม ก็อยากให้คุณตอบคำถามว่าใครเลือกคุณเข้าสภา” ตัวแทนนักศึกษาอ่านแถลงการณ์ 

นับตั้งแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา นักศึกษามหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรค โดยนักศึกษาต่างพากันตั้งชื่อกิจกรรมคัดค้านที่แตกต่างกัน อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้ชื่อกิจกรรมว่า #ศิลปากรขอมีซีน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า #เสาหลักจะไม่หักอีกต่อไป, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ชื่อว่า #KUไม่ใช่ขนมหวานราดกะทิ เป็นต้น