แถลงการณ์ของคณาจารย์จากสถานศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาราษฎรบนผืนแผ่นดินประเทศไทยและกว้างไกลออกไปฉบับที่ 1 มีใจความสำคัญว่า ปรากฏการณ์ชุมนุมนับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อคำตัดสินของกลุ่มตุลาการเสียงข้างมากว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม อีกทั้งเห็นว่าเป็นมาตรการที่สืบกันมานับตั้งแต่วันรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 โดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “คณะ คสช.” ที่พยายามบั่นทอนพลัง ซึ่งมุ่งให้สังคมไทยเจริญขึ้นในทางระบบการปกครอง ทัดเทียมอารยประเทศ

“​เราขอสนับสนุนการแสดงออกโดยเสรีของนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเข้าใจและยอมรับสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยไม่ขัดขวางหรือกระทั่งร่วมมือสนับสนุนฝ่ายปกครองที่อาจจะใช้มาตรการทางกฎหมายหรือกระทั่งอาวุธต่อเยาวชนและประชาราษฎรที่มิได้มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง” แถลงการณ์ระบุ 

ทั้งนี้แถลงการณ์ของคณาจารย์และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศฉบับนี้ ยังเรียกร้องให้องค์กร หน่วยงานของรัฐและสังคม พิจารณาหนุนช่วยซึ่งกันและกัน ในการแก้ไขความขัดแย้งให้เป็นไปโดยสันติ ปราศจากความรุนแรงและความสูญเสีย ไม่ว่าจะทางวัตถุหรือชีวิต

​แถลงการณ์ของคณาจารย์จากสถานศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาราษฎรบนผืนแผ่นดินประเทศไทยและกว้างไกลออกไป ฉบับที่ 1 สนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในการประท้วงการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ 

​แถลงการณ์ฉบับนี้มีนักวิชาการและอาจารย์จากทั่วประเทศลงชื่อ ณ เวลา 16.30 น. จำนวน 33 คน อาทิ รศ.ไชยันต์ รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.พะเยา, ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร, ศุทธิกานต์ มีจั่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ซัมซู สาอุ คณะวิทยาการอิสลาม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ผศ.เยาวนิจ กิตติธรกุล มอ. หาดใหญ่, ผศ.วลักษณ์กมล จ่างกมล มอ. ปัตตานี, ธีระพล อันมัย ม.อุบลราชธานี, ณรุจน์ วศินปิยมงคล รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น            ​              

ในวันเดียวกันนี้คณะอนาคตใหม่จังหวัดขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์ประนามการย้ายพรรคของ ฐิตินันท์ แสงนาค อดีต ส.ส.เขต 1 จังหวัดขอนแก่น โดยระบุว่า การกระทำของฐิตินันท์เป็นการทรยศต่อเสียงของประชาชน 38,717 คะแนน ที่เลือกแนวทางอุดมการณ์พรรคอนาคตใหม่ และไม่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสืบทอดอำนาจเผด็จการ 

“การเป็นผู้แทนราษฎร คือการเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความต้องการของประชาชน มิใช่เพียงบันไดที่จะก้าวไปแสวงหาความต้องการส่วนตัว โดยไม่เคารพคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้” แถลงการณ์ของคณะอนาคตใหม่จังหวัดขอนแก่นระบุ 

ทั้งนี้คณะอนาคตใหม่ยังเรียกร้องให้ ฐิตินันท์ ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามที่เขาประกาศไว้ว่า “มีความสามารถเพียงพอในการชนะการเลือกตั้งด้วยตนเอง โดยไม่เคยใช้กระแสจากพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา”

 

image_pdfimage_print