อุบลราชธานี – จังหวัดอุบลราชธานีได้ออกหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 19 มีนาคม  2563 ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรค โควิด-19 ให้รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา 

หนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อ โควิด-19 เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและไปสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 1.ร้านตะวันแดง และ มิกซ์ผับ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2.ร้านริคโก้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 3.ร้านยูบาร์ เมื่อวันที่ 13 และ 14 มีนาคม และ 4.ร้านอาหารชมจันทร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 

“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่ไปสถานที่ตามวันเวลาดังกล่าว ให้รายงานตัวผู้บังคับบัญชาและให้พักงานกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน”เอกสารระบุ 

 

ประกาศจังหวัดหนองคายเรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคายและด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟหนองคายชั่วคราว

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้ออกประกาศเรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคายและด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟหนองคายชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้ต้องระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ 1.ท่าเรือหนองคาย ตรงข้ามกับด่านท่าเรือท่าเดื่อ เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ และ 2.ด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟหนองคาย ตรงข้ามกับสถานีรถไฟท่านาแล้ง ประเทศลาว 

“จังหวัดหนองคายจะระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดหนองคาย ยกเว้นการเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1”ประกาศจังหวัดหนองคายระบุ 

สำหรับจังหวัดขอนแก่นขณะนี้มีผู้ป่วยได้รับเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน ขณะนี้กำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ออกประกาศปิดสถานบันเทิง สถานศึกษา โรงมหสพ ฯลฯ เพื่อลดการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมเป็นต้นไป 

image_pdfimage_print