โควิด-19 ผลกระทบธุรกิจบันเทิงขอนแก่น

อติเทพ จันทร์เทศ เรื่องและภาพ 

“ระหว่างโควิด-19 กับธุรกิจขาดทุนกลัวอันไหน ผมก็กลัวโควิดนั่นแหละครับ แต่ถ้าปิดร้าน ลูกน้องในร้านก็จะขาดรายได้”

เสียงผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.ขอนแก่น ที่ต้องเผชิญการขาดทุนขณะเปิดในบริการช่วงโรคโควิด-19 ระบาด