เจ็บลึก

อนุชา วรรณาสุนทรไชย เรื่อง 

 

ฟ้าต่ำ

แผ่นดินก็ต่ำ

ความกดอากาศต่ำ

ความเศร้าโศก

รวมถึงพวกเราทุกคน

ก็ต่ำ

ผนังสีฟ้า

รวมถึงเหล่าเทพยดา

ก็ต่ำ

 

ความเคยชิน

ต่ำๆ

ที่แวะมาทักทาย

เหมือนวันจันทร์

ต่ำๆ

 

ศาสนา

ต่ำๆ

ข้าวเหนียวกับหมูปิ้ง

ต่ำๆ

 

ศาสดา

รวมถึงประวัติความเป็นมาและมายากล

ต่ำๆ

ความคุ้นชินเดิมๆ

กับเบียร์

ต่ำๆ

ความบริสุทธิ์เดิมๆ

กับหมอกควัน

ต่ำๆ

การบ่นพล่ามเหมือนเดิมๆ จากที่ราบสูง

กับบทกวี

ต่ำๆ