ลึบบ่สูญ 4.0

วิชัย จันทร์สอน

คึดใคร่ ทวยทรังปลิ้นยอตาว  เปลื้องแกว่ง เอานั้น

ฟูฟาดม้างดูต้อง  ดอกกระแจ

ลึบเหลี่ยมด้านไขป่อง แปวระหัส

ฤาว่า โทมทรวงขัดมืดขมอง เหมือนไหม้
                                                   
มปป.: หน้า 98

 

ส่างมาอุกอั่งเอ้า

บ่ว่าเพิ่นว่าโต 

ผู้เพิ่นได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเทิงสภา

ดวงมณีแก้วฮุ่งใสแจ้ง

ส่างมาแปปิ้นธาตุ

โอนอ มรมิ่งเมี้ยน

ปุนปานปองสิดมดอกดั้ว

ลึบกะลึบบ่ได้

ทุกข์เข็ญยังบ่แล้ว

ส่างคือหัวกุดลมส่าคั่วสูรย์

หมานกะหมานแนวนี้

ปลงกะปลงบ่ได้

ปุนปานฝุ่นฝานหง็องไหง่

สะเหม้นคีงคือปลานาข่อน

ส่างมาไลคำมั่น

คือขดมะล่องค่อง ตายคาค้าง

อุกอั่งในมโน

ปุนปานมรมิ่งเมี้ยน

ส่างมาไลลืมลาในสัตย์วาจาต้าน

ส่างมาเป็นหินแฮ่

ส่ำเซื้อขี้ไข่ขาง

มอดไหม้อกกลัดหนอง

ฮิมฮั้วคองหนามไหน่ แท้แหลว

คีงสะเม่นแป๋ตายคืน

ตื่มซ้ำตดเหม็น

มุ่นกะมุ่นปุนปานเตะเห็ดนั่น

บ่เผาผีสาปส่ง

ปลงได้บ่แม่นคาย ซั่นแหลว

ขิวควันไฟกุบทีปไปบ่เป็น

หาบ่อนบืนกะห่อนได้

ปานเครือมันบ่ตรงซื่อ

จูบจ้าวกะบ่คืน แท้แหลว

(สวิง บุญเจิม กาละนับมื้อส่วย อุบลราชธานี : ประชามติออฟเซท, มปป.: หน้า 98)

หมายเหตุ : บรรณาธิการต้นฉบับ โดย ธีรยุทธ บุษบงค์ กวีชาวศรีสะเกษ ผู้คร่ำหวอดในวงการกวีถิ่นอีสาน

image_pdfimage_print