เครดิตภาพปก Matt Aho

ผ่านมากว่า 10 ปี แต่เหตุการณ์ทางการเมืองช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 กลับยังไม่สามารถเอาผิดผู้สั่งการสลายการชุมนุมจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 94 คนได้

ทีมงานเดอะอีสานเรคคอร์ดจึงรวบรวมข้อมูลและติดตามความคืบหน้าในคดีความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียนทางการเมืองครั้งนี้ ในซีรีส์ชุด “1 ทศวรรษ พฤษภาฯ ’53” 

เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

image_pdfimage_print